Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 maj 2018

Han måste bromsa för att få gasa

HJO

Ärlighet lönar sig inte. När mjölkbonden Anders Widinghoff lämnade den information som Jordbruksverket begärde så förlorar han en halv miljon kronor i stöd för sin biogasanläggning.

 GAS UTAN STÖD. Trots att ingenting i praktiken ändrats går driftsbolaget för Nygårdens biogas tills vidare miste om 400 000–500 000 kronor om året sedan Jordbruksverket omtolkat reglerna. Anders Widinghoff får bita i det sura äpplet och bland annat installera en gasfackla för 250 000 kronor som han troligtvis aldrig kommer att behöva använda.
GAS UTAN STÖD. Trots att ingenting i praktiken ändrats går driftsbolaget för Nygårdens biogas tills vidare miste om 400 000–500 000 kronor om året sedan Jordbruksverket omtolkat reglerna. Anders Widinghoff får bita i det sura äpplet och bland annat installera en gasfackla för 250 000 kronor som han troligtvis aldrig kommer att behöva använda. FOTO: Mikael Ljungström

Mjölkproduktionen som Anders Widinghoff driver var ursprungligen en av de gårdar som startade Hjordnära Mejeri. För sex år sedan byggde han tillsammans med ägaren en biogasanläggning där merparten av gasen säljs till mejeriet som numera ägs av Skånemejerier.

– All gödsel körs genom anläggningen och vi använder ungefär 20 procent av gasen för egen del. Resten går till en ångpanna som förser mejeriet med energi, men gasen täcker inte ens hälften av mejeriets behov utan måste kompletteras med olja, berättar Anders Widinghoff.

 SKYLTEN STYR. Den skyltade effekten på pannan avgör numera helt och hållet ifall gårdsgasproducenten ska vara berättigad till stöd. Pannornas sammanlagda effekt får inte överskrida 500 kilowatt.
SKYLTEN STYR. Den skyltade effekten på pannan avgör numera helt och hållet ifall gårdsgasproducenten ska vara berättigad till stöd. Pannornas sammanlagda effekt får inte överskrida 500 kilowatt. FOTO: Mikael Ljungström

”Skulle gärna ha högre andel biogas”

Sedan gårdsgasstödet infördes 2015 har det varit skillnaden mellan svarta och röda siffror i driftsbolaget för Nygårdens biogas. Stödbeloppet har legat på 400 000–500 000 kronor per år medan betalningen från mejeriet utgår från oljepriset efter skatteåterbäring.

– Av miljöskäl skulle mejeriet gärna ha en högre andel biogas. Vi har talat om att använda mejerirester som substrat, vilket skulle sätta riktig sprutt på produktionen, säger Anders Widinghoff.

Från början utgick han i likhet med många andra från brännaren när han uppgav installerad kapacitet. Han ändrade uppgifterna när Jordbruksverket i sin nya regeltolkning i stället efterlyste pannans kapacitet. Då hamnade han över gränsen på 500 kilowatt.

Anders Widinghoff tycker att regeltolkningen är felaktig. Brännarna till båda pannorna är på 180 kilowatt vardera och det är i praktiken dessa som reglerar effekten.

 MINST SAGT RÖRIGT. Jordbruksverkets nya tolkning av stödreglerna för biogasproduktion har satt bland andra Anders Widinghoff i klistret. För att åter få rätt till pengarna måste han dels installera en gasfackla, dels låta en certifieringsfirma "typa om" pannorna.
MINST SAGT RÖRIGT. Jordbruksverkets nya tolkning av stödreglerna för biogasproduktion har satt bland andra Anders Widinghoff i klistret. För att åter få rätt till pengarna måste han dels installera en gasfackla, dels låta en certifieringsfirma "typa om" pannorna. FOTO: Mikael Ljungström

LÄS OCKSÅ: Kritiker: ”Skylten på pannan väldigt viktig”

”Drabbar alla som gör värme av biogas”

Han upplever att det är de som lämnat korrekta uppgifter som får bita i det sura äpplet, medan de som ligger lågt har klarat sig i och med att Jordbruksverket inte gör några kontroller på plats.

Själv har han varit i kontakt med såväl handläggare som enhets- och avdelningschef på Jordbruksverket. Han har talat med den tjänsteman på Näringsdepartementet som skriver den nya förordningen för biogasstödet och även skrivit ett personligt brev till miljöpartisten Gustav Fridolin.

– Jordbruksverket talar om att det bara handlar om tre–fyra anläggningar, men det här drabbar alla som gör värme av biogas. Det är bara det att de inte har blivit kontrollerade, säger Anders Widinghoff.

 ENERGI TILL MEJERIET. Merparten av den gas som gödseln från Nygårdens mjölkproduktion alstrar går in i Skånemejeriers angränsande anläggning i form av ånga.
ENERGI TILL MEJERIET. Merparten av den gas som gödseln från Nygårdens mjölkproduktion alstrar går in i Skånemejeriers angränsande anläggning i form av ånga. FOTO: Mikael Ljungström

Om regeltolkningen står fast måste han i likhet med ägarna till Skottorp i Halland köpa en gasfackla för att åter få rätt till stödet. Han räknar med att den kostar cirka 250 000 kronor. Anders behöver även anlita en certifieringsfirma för att ”typa ned” pannornas effekt så att de sammanlagt inte överstiger 500 kilowatt.

– Även om alla inser att det är galet måste jag köpa facklan. Det är i slutändan enkel matematik och jag måste i första hand se till företaget, säger Anders Widinghoff.

LÄS MER: Debatt: ”Kogödsel kan göra Sverige fossilfriare”LÄS OCKSÅ: Går det att tanka med egen biogas i traktorn? (LRF-PREMIUM)

FAKTA: Missgynnar anläggningar med två enheter

– Från början efterfrågade Jordbruksverket endast installerad effekt som på den huvudsakliga energienheten inte fick överstiga 500 kW. Många uppgav då brännarens kapacitet vilken är lägre än den för pannan.

– I den nya regeltolkningen efterfrågas pannans kapacitet. Nu godkänns dessutom anläggningen endast om samtliga energienheters sammanlagda effekt understiger 500 kW.

– I praktiken missgynnar detta anläggningar investerat i en kraftvärmeenhet i kombination med en gaspanna.

Relaterade artiklar

Till toppen