Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 23 juli 2017

Handjuren ska få gå i lösdrift

Snart träder kraven in på att även tjurar och stutar måste gå i lösdrift.

Nya regler börjar gälla den 1 augusti när det gäller att hålla handjur uppbundna. Tidigare har det varit förbjudet att hålla kalvar uppbundna, men från och med den 1 augusti gäller förbudet samtliga handjur, både tjurar och stutar.

Enligt Jordbruksverket är den främsta anledningen till det nya kravet att det är svårt att hålla handjur rena när de står uppbundna, och det mår djuren sämre av.

  • Svårt få motion

Deras rörelsefrihet och möjlighet till att vara sociala är också mer begränsad när de står uppbundna jämfört med om de hålls i lösdrift.

Dessutom finns det risk att en tjur som står bunden inte får tillräckligt med motion, eftersom det inte finns något krav på bete eller annan utevistelse för tjurar.

Kan bindas kort tid

Det nya kravet på att även tjurar och stutar ska hållas i lösdrift från och med 1 augusti infördes i djurskyddsföreskrifterna redan 2007, med en tioårig övergångstid, för att djurhållare skulle ha tid att anpassa sin verksamhet till lösdrift.

Kravet innebär inte att det är förbjudet att för en kort stund binda upp ett djur tillfälligt om det behöv, om det till exempel ska klippas eller vårdas.

Stöd finns att söka

Enligt Jordbruksverket kan man som djurhållare söka om dispens från kravet om lösdrift, men det måste finnas särskilda skäl för att få det. Däremot kan man söka investeringsstöd för att bygga om sina stallar.

Läs mer: Ny djurskyddslag kan skjutas upp

Vill ni lägga ner det svenska lantbruket

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen