Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 mars 2019

Här är stöden du kan söka

Här är några av de stöd och ersättningar som du som lantbrukare kan söka inom SAM.

 Justina Olsson.
Justina Olsson. FOTO: Marie Henningsson

Stöd till unga jordbrukare

Upp till 55-60 euro per hektar i fem år.

NYTT: Från och med 2019 räknas denna tid från och med första året lantbrukaren söker stödet till unga jordbrukare, under förutsättning att man söker stödet inom 5 år från etableringen. Det gör att vissa lantbrukare, som etablerat sig efter 2013, kan ha möjlighet att ta del av stödet fler år än vad de hade innan.

Betalas ut för max 90 hektar. Lantbrukaren får inte vara över 40 år när han eller hon söker stödet det första året.

Nötkreatursstöd

För alla nötkreatur över ett år får man cirka 90 euro per djur om man har djuret på produktionsplatsen under hela räkningsperioden. Beloppet varierar år från år. 2018 var det 91 euro, 2017 var det 92 euro.

Ersättningar ekoproduktion

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/andra ettåriga grödor (inte vallodling på åkermark): 1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker: 5 000 kr/ha

Frukt och bär: 7 500 kr/ha

Djurersättning åkermark där 1 ha åkermark motsvarar 1 djurenhet:

1 600 kr/ha

Djurersättning betesmark där

2 ha betesmark motsvarar 1 djurenhet: 800 kr/ha

Miljöersättning

Betesmarker och slåtterängar,

allmän skötsel: 1 000 kr/ha

Betesmarker särskild skötsel: 2 800 kr/ha

Slåtterängar särskild skötsel: 5 500 kr/ha

Alvarbete: 1 400 kr/ha

Skogsbete 3 500 kr/ha

Gräsfattiga marker 2 700 kr/ha

Mosaikbetesmarker: 2 700 kr/ha

Vallodling: 500 kr/ha

För att få miljöersättning krävs ett 5-årigt åtagande. Så länge åtagandet gäller ska villkoren för ersättning följas. Ansökan om utbetalning görs varje år.

Kompensationsstöd

Lägsta ersättning som man kan få som kompensationsstöd är 250 kronor per hektar. Då ska man till exempel vara ett lantbruk av typ 3 och höra till kompensationsstödsområde 7.

Högsta ersättning man kan få är 5 400 kronor per hektar. Då ska man vara ett lantbruk av typ 1 och höra till kompensationsstödsområde 1.

Läs mer: Jordbruksverket.se

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen