Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 april 2018

Så ser bönders problem med djurrättsaktivister ut i Europa

Land Lantbruk har frågat lantbruksjournalister i Danmark, Frankrike, Irland, Storbritannien och Tyskland om problem med djurrättsaktivister. Här är deras svar.

 Einar Bo Thomsen, lantbruksjournalist, Landbrugsavisen.
Einar Bo Thomsen, lantbruksjournalist, Landbrugsavisen. FOTO: Landbrugsavisen

DANMARK. ”Det är väldigt sällsynt att danska gårdar får besök av djurrättsaktivister. När det väl har skett finns det exempel på hur förövarna dömts till stora bötessummor. Här är det inte lagligt att beträda privat egendom utan tillstånd. Vi har ingen allemansrätt och det är exempelvis inte tillåtet att slå upp ett tält på annans mark”.

”Aktivisterna här är främst aktiva i sociala medier, tryckta tidningar och dagstidningar. Och de är ofta inne och kommenterar artiklar på nyhetssidor för lantbrukare på Facebook till exempel. Men nu till årets kosläpp har hundratalet aktivister organiserat sig för att protestera på plats mot vad de kallar ”mejeribranschens brott mot kor”.

Einar Bo Thomsen, lantbruksjournalist, Landbrugsavisen.

 Marine Digabel, lantbruksjournalist, Frankrike.
Marine Digabel, lantbruksjournalist, Frankrike. FOTO: Privat

FRANKRIKE. ”Franska djurrättsaktivister propagerar mot intensiv djuruppfödning främst genom att sprida videoklipp med chockerande bilder online.

”Bilderna kommer de över genom inbrott på gårdar som inte uppfyller rådande djurskyddskrav. Produktionen av fjäderfä och fläsk är mest kritiserade och många bönder är mycket oroliga för att aktivister ska komma till just deras gård. I sociala medier riktar grupperna in sig på lantbrukare, som ofta blir måltavlor för väldigt aggressiva kommentarer på sina inlägg”.

”Jag minns ett fall där det demonstrerats på plats vid infarten till en avelsbesättning men det hör inte till vanligheten. Jag tenderar att tro att aktivister är mer intresserade av media och att sprida sitt budskap än mobbning av enskilda individer”.

Marine Digabel, lantbruksjournalist, Frankrike

 Chris McCullough, lantbruksjournalist, Irland.
Chris McCullough, lantbruksjournalist, Irland. FOTO: Privat

IRLAND. ”Det finns ett antal aktivistgrupper i Irland som anser sig ha rätten att protestera mot rådande produktionsformer. Senast handlade det om veganer som riktade aktioner mot mjölkbönder. Majoriteten av protesterna sker genom anonyma konton i sociala medier. Attackerna på nätet är ofta demoraliserande för bonden och hans familj och resulterar tyvärr ofta i fler attacker av andra. Detta trots att bonden inte gjort något fel.”

”Protester direkt på gårdarna förekommer inte, varken på Irland eller Nordirland.”

Chris McCullough, lantbruksjournalist, Irland.

 Melanie Jenkins, lantbruksjournalist, Storbritannien.
Melanie Jenkins, lantbruksjournalist, Storbritannien. FOTO: Privat

STORBRITANNIEN. ”Djurrättsgrupper är ganska produktiva i Storbritannien och har de senaste 15 åren blivit allt mer högljudda. Med hjälp av sociala medier och internet har de blivit allt mer organiserade och har lättare att nå ut med sin propaganda. På senare tid har de också arbetat för att få bort livsmedelsreklam från tv med motivet att de inte speglar verkligheten.”

”Fysiska protester sker oftast utanför parlamentet i London eller längs Oxford Street. Det förekommer också sabotage av olika evenemang, protester utanför slakterier och intrång på gårdar. De lantbrukare som drabbas är ofta de som av olika anledningar är mer välkända.”

”Det finns inga särskilda regelverk för att skydda lantbrukare mot dessa överträdelser och tyvärr blir det ofta ingen påföljd för förövarna. Brittiska bönders bästa försvar just nu är att göra sitt bästa för att visa upp i media vad det innebär att vara en bra lantbrukare.”

Melanie Jenkins, lantbruksjournalist, Storbritannien.

 Christine Stoecker, chefredaktör för lantbrukstidningen Elite.
Christine Stoecker, chefredaktör för lantbrukstidningen Elite. FOTO: Elite Magazin

TYSKLAND. ”I Tyskland har aktivistgrupperna främst riktat in sig på gris- och broilerproduktion. En gång om året sker demonstrationer under Green Week i Berlin men de äger aldrig rum på privatägd mark. Med jämna mellanrum sker dock inbrott för att filma förhållanden på gårdar. Filmerna visas sedan upp i endimensionella tv-program.”

”Propagandan har skapat en samhällsdebatt som lett till att bonden och lantbruket misstänkliggjorts. Ibland har det gått så långt att deras barn mobbats i skolan. Vissa bönder har också fått problem att utveckla sin verksamhet eftersom vissa delar av landet har ”Verbandsklagerecht” vilken ger vissa djurrättsföreningar möjlighet att lämna in stämningsansökan om en bonde exempelvis vill bygga ny ladugård.”

Christine Stoecker, chefredaktör för lantbrukstidningen Elite.

LÄS OCKSÅ: Svenska bönder extra utsatta för hatMediestorm efter LRF:s larm om aktivistattacker

Relaterade artiklar

Till toppen