Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 mars 2018

Hårt Brexit slår mot livsmedelshandeln

Ett hårt Brexit blir ett extra stort hinder för handeln med livsmedel mellan EU och Storbritannien, visar en färsk studie.

 Blir britternas utträde ur EU hårt kan det slå hårt mot livsmedelsbranschen.
Blir britternas utträde ur EU hårt kan det slå hårt mot livsmedelsbranschen. FOTO: Ann Lindén

Det skulle innebära en merkostnad på sex miljarder brittiska pund som årligen skulle läggas på EU-ländernas export av livsmedel till den brittiska marknaden.

För handel åt motsatt håll – från Storbritannien till EU-länderna – beräknas kostnaden i form av tullar och andra handelshinder bli tre miljarder pund, enligt rapporten ”The red tape costs of Brexit”, som bland andra juristfirman Clifford Chance står bakom.

Mindre reglerat

Livsmedelsbranschen är en av de fem sektorer som drabbas hårdast om Storbritannien lämnar EU 2019 utan att en ny överenskommelse för handeln är i sikte. Det enda regelverk som livsmedelsexporten då kan falla tillbaka på är det avtal om frihandel som redan gäller mellan medlemmar i Världshandelsorganisationen, WTO.

Det är detta scenario som brukar beskrivas som ett hårt Brexit. I WTO-avtalet är handeln med jordbruksvaror mindre avreglerad än handeln med industrivaror, vilket ger tullar som delvis spiller över på förädlade livsmedel.

Dyra livsmedelstullar

Att jordbruks-och livsmedelssektorn därmed är extra utsatta för Brexit avspeglas i studien. Av de ökade kostnader på 31 miljarder pund som ett hårt Brexit skulle lägga på EU-ländernas totala export till den brittiska marknaden står livsmedelstullar och dylikt för så mycket som 6 miljarder pund.

De övriga fyra branscherna som nämns är finanssektorn, tillverkare av motorfordon, kemikalie- och plastindustrin samt tillverkare av ”konsumentprodukter”.

Sverige extra utsatt

Att Sveriges livsmedelsexport till Storbritannien är särskilt utsatt för Brexit, varnade EU-och handelsminister Ann Linde för i somras då hon bjöd in den svenska branschen till ett samtal om konsekvenserna av att britterna lämnar EU.

Tullar skulle vid ett hårt Brexit göra svenska livsmedel 600 miljoner kronor dyrare i Storbritannien, enligt de beräkningar från Kommerskollegium som ministern redovisade.

– Områden som särskilt skulle drabbas är exempelvis mejerivaror, ägg och kött, där tullen skulle uppgå till 50 procent, kommenterade Ann Linde (S), då intervjuad i Land Lantbruk.

Läs mer: EU-ministern hoppas att mjukt Brexit ska rädda svensk livsmedelsexportEU:s ledare redo för budgetstridPREMIUM: Hålet efter Brexit kan kosta Sverige miljarderPREMIUM: Men Sverige vägrar ta Brexit-notan

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen