Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 1 mars 2018

Hav delar ut miljoner till vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, delar i år ut 374 miljoner kronor till lokala vattenvårdande projekt, där 40 procent går till länsstyrelserna för fortsatt fördelning.

FOTO: Istock

Pengarna är tänkta att användas för bland annat kalkning av försurade vattendrag, fiskevård samt åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt. I år satsas 60 miljoner kronor mer på lokalt vattenmiljöarbete jämfört med 2017.

– Den ökade satsningen är en del av regeringens satsning på rent hav, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Hav, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Ökade totala anslag

De totala anslagen ligger på 950 miljoner kronor för vattenvårdande projekt, en kraftig ökning mot fjolårets anslag på 787 miljoner.

Förutom 60 miljoner mer i anslag till lokala vattenvårdsprojekt, så kallade Lova-bidrag, så ökas möjligheterna för medfinansiering från EU på lokal nivå.

– Satsningar som finansieras via havs- och vattenmiljöanslaget skapar sysselsättning och bedöms även indirekt leda till ökad tillväxt. Flera länsstyrelser vittnar om att fiskevård, restaurering av vattendrag, minskad övergödning och strandstädning leder till ökat turism som sport- och fritidsfiske, säger Björn Sjöberg.

Hit går pengarna

Fördelning av 2018 års Havs- och vattenmiljöanslag till 21 länsstyrelser, med summan för 2017 inom parentes.

Stockholms län: 12 151 160 kronor (9 778 179 kronor)

Uppsala län: 8 037 476 kronor (4 834 482 kronor)

Södermanlands län: 7 288 227 kronor (5 575 144 kronor)

Östergötlands län: 10 669 743 kronor (8 484 679 kronor)

Jönköpings län: 20 002 132 kronor (18 994 837 kronor)

Kronobergs län: 15 336 277 kronor (14 308 153 kronor)

Kalmar län: 20 636 629 kronor (18 256 988 kronor)

Gotlands län: 4 313 562 kronor (3 846 670 kronor)

Blekinge län: 10 659 951 kronor (8 604 022 kronor)

Skåne län: 19 798 334 kronor (19 464 682 kronor)

Hallands län: 21 103 185 kronor (19 261 413 kronor)

Västra Götalands län 61 230 014 kronor (49 659 844 kronor)

Värmlands län: 36 041 337 kronor (34 492 909 kronor)

Örebro län 9 079 217 kronor: (7 023 706 kronor)

Västmanlands län: 14 006 681 kronor (12 216 242 kronor)

Dalarnas län: 15 219 060 kronor (13 036 181 kronor)

Gävleborgs län: 11 798 594 kronor (6 573 192 kronor)

Västernorrlands län: 21 285 356 kronor (19 036 857 kronor)

Jämtlands län: 15 151 141 kronor (13 650 207 kronor)

Västerbottens län: 26 337 332 kronor (22 591 076 kronor)

Norrbottens län: 13 854 590 kronor (10 777 664 kronor)

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Hela rapporten finns tillgänglig här.

LÄS OCKSÅ: Uppfödning och utsättning ska rädda hummern

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen