Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 februari 2019

Helena Silvander om torkan: ”Ha god kontroll på likviditeten”

Det svenska lantbruket är generellt pressat av svag lönsamhet. För många företag har betalningsförmågan kraftigt försämrats till följd av det extrema sommarvädret förra året. Land Lantbruk har frågat tre experter på lantbrukets ekonomi hur de ser på läget och vad bönderna kan göra för att klara krisen.

 Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget.
Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget. FOTO: Johan Sedenius

Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare, vars ägare är LRF, Lantmännen och HK Scan:

Hur allvarligt är läget för det svenska lantbruket ett halvår efter den extremt varma och torra sommaren 2018?

– Det är en jättesvår fråga. De lantbrukare som hör av sig till mig och Tillväxtbolaget har inte påverkats så mycket att de planerar att avstå investeringar. Det hindrar naturligtvis inte att läget kan vara allvarligt för ett stort antal andra. Det jag ser är att många har tappat en stor del av sin omsättning under föregående år, men alla siffror är inte klara och därför är det vanskligt att uttala sig om utvecklingen 2019.

Vilka är de största problemen för lantbruksföretagarna?

– Det är likviditeten kopplad till ökade foderkostnader som är den absolut största utmaningen. Man får inte tillräcklig kompensation i högre avräkningspriser.

Bra management genom krisen

Vad blir konsekvenserna av den ansträngda likviditeten? Finns det skäl att räkna med en ökning av konkurser i näringen?

– För dem som har haft det tufft ekonomiskt sedan tidigare kan effekterna av fjolårets sommar kanske innebära en högre konkursrisk. Jag tror också att de som redan har funderat på att avveckla verksamheten ser anledning att fatta ett snabbare beslut kring det. Min bedömning är ändå att de flesta lantbruksföretagare genom bra management kommer att kunna hantera den här krisen. Skulle vi däremot få ännu ett riktigt skitår kommer jag att svara annorlunda.

Vilka är dina främsta råd till drabbade lantbrukare?

– Ha god kontroll på företagets ekonomi och likviditet. Vet man inte själv hur den ekonomiska situationen ser ut är det svårt att vidta rätt åtgärder. Via täta kontroller och uppföljning får man också bättre inblick i vilka möjligheter det finns på andra områden än foderpriset och avräkningspriset, som är väldigt svårt att påverka. Det finns alltid något man kan göra.

En skörd på banken

Vad kan man som enskild företagare göra för att vara bättre rustad vid nästa kris?

– Min pappa sade alltid att man ska ha en skörd på fälten och en skörd på banken. Man ska försöka se till att alltid ha en buffert för att klara kriser. Det centrala är att gå med vinst och att kunna bygga upp överskott i företaget. Vi jobbar på en marknad där det ständigt sker prissvängningar och för att hantera det krävs ackumulerad likviditet. Vi måste våga prata vinst och att det går att tjäna pengar i den här branschen.

Vad gör ditt företag/organisation för att underlätta situationen?

– Tillväxtbolaget har inte den roll som en traditionell bank har, utan vi jobbar med företag i tillväxt och med ägar- och generationsskiften. Vår uppgift är inte att investera där det råder underskott.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen