Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 oktober 2016

Höga halter antibiotika i importerat kött

Det importerade köttet har lång väg kvar att gå. Trots att Danmark försöker minska på antibiotikan så pekar trenden uppåt. I Nederländerna planar de senaste årens minskning ut och Tyskland ligger skyhögt över svenska nivåer.

Bild 1/4 FOTO: Bo Håkansson, Bilduppdraget
Bild 2/4 FOTO: Bo Håkansson, Bilduppdraget
Bild 3/4 FOTO: Bo Håkansson, Bilduppdraget
Bild 4/4

Trots att Danmark försöker minska på antibiotikan så pekar trenden uppåt. I Nederländerna planar de senaste årens minskning ut och Tyskland ligger skyhögt över svenska nivåer.

Det framgår av den senaste statistiken från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, där Sverige som vanligt utmärker sig med en mycket låg användning av antibiotika i djuruppfödningen. 12 mg antibiotika per kilo djurkropp kan jämföras med 420 mg i Spanien år 2014.

Användningen ökar i Europa

Trots de senaste årens larm om att överanvändningen av antibiotika i djuruppfödningen skördar ett växande antal dödsoffer ökar användningen av antibiotika per producerat kilo kött i Europa.

Bland flera av de länder som säljer mycket kött till Sverige står utvecklingen och stampar, så som i Nederländerna och Irland. Även Danmark är ett talande exempel. Trots ett medvetet arbete för att få ned siffrorna är de högre 2014 än 2011.

Hos storexportören Tyskland ser man en fortsatt stark nedgång som landar på 149 mg per djurkropp år 2014. Men här sker minskningen från en nivå som ligger skyhögt över den svenska.

Extra lång karenstid

Orust kommun införde nyligen en upphandlingsmodell för nötkött med krav på extra lång karenstid efter antibiotikaanvändning. Drivande är kommunalpolitikern Lars Larsson (C), som vid sidan av de politiska uppdragen också är ambulanssjuksköterska och lantbrukare.

– Jag har i flera års tid filat på idén till en upphandlingsmodell som tar till vara den konkurrensfördel som svenskt kött har med vår restriktiva användning av antibiotika. Vi måste försöka förhindra att det finns antibiotikarester kvar i köttet eftersom det kan medverka till att utveckla resistenta bakterier, säger han till Land Lantbruk.

"All anledning att känna oro"

På cirka 30 år som ambulanssjuksköterska har han på nära håll sett konsekvenserna av att antibiotikakurer inte längre biter på patienterna.

– Det finns all anledning att känna oro över den utvecklingen. Inom sjukvården gör vi allt för att förhindra spridningen av resistenta bakterier och samtidigt öppnar vi för den köksvägen genom att köpa kött från uppfödare som använder antibiotika som konkurrensvapen – det är inte klokt, konstaterar han.

Tjörn följer i Orust fotspår

Modellen som Orust införde i våras ställer krav på tre gånger så många karensdagar som normalt vid antibiotikabehandling. Grannkommunen Tjörn har redan hängt på i en mindre upphandling och flera andra kommuner vill slå följe, enligt Lars Larsson. 

– Dubbel karenstid hade fortfarande öppnat för import från exempelvis Brasilien, men trippel karenstid förhindrar det. Utländska producenter klarar inte att ställa undan en hel djurbesättning en längre tid. Djuren hinner bli sjuka igen eftersom det finns så mycket smitta i ladugårdarna, säger Lars Larsson.

 

Läs texten i sin helhet i Land Lantbruk nr 44.

Relaterade artiklar

Till toppen