Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 september 2017

Höga halter av förbjudet ämne i ytvatten

Prover av ytvatten visar höga halter av det förbjudna ämnet imidakloprid som ingår i växtskydddsmedel, visar analyser som Naturvårdsverket har gjort.

FOTO: André Maslennikov

Naturvårdsverket har sedan 2015 analyserat prover från ytvatten som omger åkermark. Analyserna är inriktade på vissa ämnen i växtskyddsmedel där riktvärdena återkommande har överskridits.

Under 2016 gjordes en uppföljande screening av växtskyddsmedel i vattendrag i jordbruksintensiva områden. Syftet var dels att undersöka skillnader mellan åren, dels att studera variationerna under säsongen.

Vid flera provtagningsställen under 2016 har ämnet imidakloprid påträffats i halter långt över de nivåer som kan ha toxiska (giftiga) effekter på vattenlevande organismer. Sedan 2013 finns det ett EU-förbud mot neonikotinoider, däribland imidakloprid, på grödor som är attraktiva för bin och andra pollinerare.

Imidakloprid får dock användas på vissa grödor vid odling i växthus, som betning av utsäde av potatis och sockerbetor, på golfbanor och idrottsanläggningar, samt inom skogsbruk. Ämnet får även användas som bekämpningsmedel, till exempel mot myror.

Troliga orsaker till de höga halter som uppmätts kan vara en större spridning av den godkända användningen, oaktsam hantering eller otillåten användning, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Flest substanser och högst summahalter (total halt av alla uppmätta växtskyddsmedel i ett prov) per prov förekom i Skåne, följt av Halland, Västra Götaland och Östergötland. Västmanland och Gotland hade färre fynd och lägst summahalter.

Undersökningen har genomförts av Institutionen för vatten och miljö och Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, CKB, vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen