Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 19 december 2019

Höga vattennivåer oroar lantbrukare och rådgivare

Senare tids kraftiga nederbörd har lett till översvämningar på flera håll i landet. I trakterna runt Mälaren står stora arealer åkermark under vatten.

– Det stiger för varje dag, säger Ivar Insulander, lantbrukare utanför Enköping.

 Höga vattennivåer i Mälaren har lett till översvämningar på lantbrukare Ivar Insulanders åkrar utanför Enköping. Enligt honom är det ovanligt att markerna svämmar över så mycket i december.
Bild 1/3 Höga vattennivåer i Mälaren har lett till översvämningar på lantbrukare Ivar Insulanders åkrar utanför Enköping. Enligt honom är det ovanligt att markerna svämmar över så mycket i december. FOTO: Privat
 SMHI varnar för höga flöden över klass 1-nivå i ett flertal vattendrag i de gulmarkerade områdena.
Bild 2/3 SMHI varnar för höga flöden över klass 1-nivå i ett flertal vattendrag i de gulmarkerade områdena. FOTO: SMHI
 Per Pettersson, ordförande för LRF Mälardalen och lantbrukare i Södertälje kommun.
Bild 3/3 Per Pettersson, ordförande för LRF Mälardalen och lantbrukare i Södertälje kommun. FOTO: Sofia Weimarck

Regnet har öst ner under hösten och SMHI varnar nu för höga flöden över klass 1-nivå i flera vattendrag i Svealand och Götaland. Området kring Mälaren är särskilt drabbat.

Ivar Insulander är lantbrukare i Haga strax utanför Enköping. Nu ligger mellan 40 och 50 hektar av de egna samt grannmarkernas åkrar under vatten. Det är höga vattennivåer i Mälaren som har lett till att Enköpingsån svämmat över. Vid en närliggande mätstation är vattenståndet 50 cm över normalnivån.

– Tyvärr ökar nivåerna och kommer troligen att fortsätta att göra det över jul åtminstone, säger han.

En del höstsådd kommer dränkas

Som mälarnära lantbrukare är Ivar Insulander van vid höga vattenstånd på våren. Det är däremot ovanligt att markerna drabbas av så stora översvämningar vid den här tiden på året. Han säger att det är svårt att bedöma vilka konsekvenser det kommer få för lantbruket.

– Allt kommer inte hinna pumpas undan i tid så det börjar ju inte bra för växterna. En del av det höstsådda kommer att dränkas.

Hänger ihop med Slussenbygget

LRF Mälardalen har pekat på ombyggnaden av Slussen i Stockholm som en del av förklaringen till de höga vattennivåerna i Mälaren. Målet med bygget är att förbättra kapaciteten för avtappning men under byggtiden är det svårare att reglera vattenflödet. Därför har det dröjt innan Stockholm stad, som beslutar om Mälarens reglering, öppnat slussarna.

Kan rinna in i tunnelbanan

Per Pettersson, ordförande för LRF Mälardalen och lantbrukare i Södertälje kommun, har talat med flera lantbrukare i Mälardalen som varit bekymrade över vattennivåerna. Han har även varit i kontakt med Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm som är tillsynsmyndighet.

– Inga vattendrag är dimensionerade för den nederbörd som kommit på sistone. Men man kan fråga sig huruvida Stockholm stad har agerat långsamt. Blir det värre och rinner in vatten i tunnelbanan går det nog snabbare att sätta in åtgärder. Kanske kan tunnelbanan bli de mälarnära lantbrukarnas bästa vän.

Slussarna har öppnats

Sedan några dagar är slussarna i Stockholm och Södertälje öppna och släpper ut stora vattenmängder från Mälaren till Östersjön. Per Pettersson hoppas att vattnet från åkrarna ska hinna rinna undan medan det är uppehållsväder.

– Står det i fjorton dagar får det stora konsekvenser för höstsådda grödor. Men får det chans att rinna undan under några dagar kommer nog det mesta att klara sig.

Upptäcka stopp

Även om det inte går att göra något åt nederbördsmängden framhåller han att det är bättre att de stora vattenmängderna kommer nu så det finns en chans att de rinner undan. Hade det varit i form av snö hade det kunnat bli varit stora vårfloder i stället, vilket ställt till problem i samband med vårbruket.

– Sedan är det ett utmärkt tillfälle att se var det är dåligt dränerat och var man behöver rensa diken. Jag har själv upptäckt ett par stopp i dräneringsrören.

Risk att grödorna försvagas

Anki Sjöberg är växtodlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult i Östergötland. Även där står det vatten på vändtegar och i svackor. Vissa dräneringsdiken är fulla eftersom vattnet inte har någonstans att ta vägen när bäckar och åar är mättade.

Hon ser en risk att grödorna försvagas av vätan i kombination med det varma vädret.

– Så länge det är varmt vill plantorna växa och andas. Rötterna måste ha syre och det får de inte i vätan.

Lerigt vårbruk

Om resten av vintern blir varm kan det även bli problem att komma ut på lerorna under vårbruket. Därför hoppas Anki Sjöberg på torrare och kallare väder.

– Men innan markerna fryser är det viktigt att vattnet hinner rinna undan. Annars finns risken att det blir sprängverkan när marken växelvis fryser och tinar.

Läs mer: Markägare runt Mälaren får ny chans i domstolLäs mer: Vårvatten kan kosta bönder miljoner

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen