Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 juli 2019

Högre växel med ny handlingsplan

300 miljoner årligen för en konkurrenskraftig livsmedelskedja, så blir det om myndigheterna får som de vill. Nu pågår arbetet med att ta fram livsmedelsstrategins nya handlingsplan.

 300 miljoner per år fördelat på fyra strategiska områden, om Jordbruksverkets och Tillväxtverkets vilja går igenom.
300 miljoner per år fördelat på fyra strategiska områden, om Jordbruksverkets och Tillväxtverkets vilja går igenom. FOTO: Ann Lindén

Förslag på insatser för en ökad livsmedelsproduktion har lämnats in till Regeringskansliet. Avsändare är Jordbruksverket och Tillväxtverket. De har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder till den nya handlingsplanen för 2020-2022 som presenteras i höst.

300 miljoner årligen

För att främja konkurrenskraften i livsmedelskedjan önskar myndigheterna ett anslag på runt 300 miljoner per år. Det ska finansiera omfattande satsningar inom strategins tre områden Kunskap och innovation, Regler och villkor samt Konsument och marknad. Med så kallade Tvärgående åtgärder ska genomförande, kommunikation och uppföljning av strategin stärkas.

Välkomnas av LRF

Förslagen välkomnas av LRF och flera av synpunkterna de lämnat till Jordbruksverket kan bockas av, konstaterar förbundsordförande Palle Borgström.

– Det finns en tyngdpunkt på långsiktiga åtgärder inom Kunskap och innovation, vilket givetvis är bra, men vi menar att det även måste till åtgärder som gör att de företagare som producerar maten märker skillnad här och nu. Så att inte kon dör under tiden som gräset växer.

Vilka åtgärder är särskilt viktiga enligt LRF?

– Det finns många, men inom regler och villkor handlar det särskilt om myndigheternas kontroller. Vi vill se myndigheter som hjälper företagen att göra rätt från början istället för att komma efteråt och säga vad som är fel. Vi hoppas att regeringen ger myndigheterna ett tillväxtfrämjande uppdrag så att de verkligen tar till sig det perspektivet.

Ökad delaktighet

I rapporten lyfts ett tiotal myndigheter som behöver vara delaktiga i arbetet, däribland Livsmedelsverket och länsstyrelserna. Vidare föreslås att handlingsplanen förlängs till 2025 och att det regionala arbetet med livsmedel samordnas och förstärks. Det är länsstyrelserna som ansvarar för att strategin ska få genomslag i länen.

– En längre handlingsplan på nationell nivå kan vara bra om man samtidigt stärker det regionala arbetet. Då kan det bli mer verkstad, anpassat efter regionala förutsättningar men med nationell sammanhållning, säger Karin Eksvärd, samordnare för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen i Stockholm.

Fakta Handlingsplan

Nuvarande handlingsplan är den första sedan livsmedelsstrategin klubbades igenom i juni 2017. Den löper ut 2019 och ersätts då av en ny handlingsplan för 2020-2022.

De övergripande målen för båda planerna sträcker sig till 2030 och syftar till att öka den nationella livsmedelsproduktionen.

Hit riktas pengarna

Kunskap och innovation: 120-175 miljoner för bl.a. forskning, innovation, digitalisering, rådgivning, affärsutveckling.

Regler och villkor: 50-55 miljoner för att främja företagande, produktion, regelanalyser och förenklingar genom digitalisering och kontroll.

Konsument och marknad: 60-70 miljoner för ökad kompetens om offentlig upphandling, offentliga måltider, matsvinn samt exportfrämjande insatser.

Tvärgående åtgärder: 45-55 miljoner för att stärka regionala livsmedelsstrategier, samarbete och hållbar omställning av produktion och konsumtion.

Läs mer: Så ska Sverige producera mer matLäs mer: Ny satsning för ökad livsmedelsproduktion

Relaterade artiklar

Till toppen