Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 juni 2018

Hundratusentals olagliga avlopp förorenar vatten

I Sverige finns det närmare 200 000 små avloppsanläggningar som fortfarande saknar godkänd rening, visar en rapport.

FOTO: Istock

Rapporten, Utsläpp från små avloppsanläggningar 2017, har gjorts inom ramen för samarbetet Smed, Svenska Miljöemissionsdata. Bakom rapporten står IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med SLU och SMHI. Alla utom 21 av Sveriges 290 kommuner har svarat, i rapporten, som innebär en komplettering och uppföljning av en tidigare genomförd enkät till Sveriges kommuner från 2015.

Olagliga utsläpp

En slutsats är att det nästan 50 år efter att miljöskyddslagen infördes ”finns närmare 200 000 små avlopp med enbart slamavskiljare”, vilket är den största anledningen till de relativt stora och ökande utsläppen. Sedan 1960-talet är det inte lagligt att endast ha en slamavskiljare som avloppsrening, samtidigt som avloppen bidrar till Östersjöns övergödning och ökar risken för att grannarnas dricksvatten förorenas.

– Det vi ser är att utsläppen från fritidshus ökar i takt med att allt fler renoverar upp och spenderar en större del av året i sitt fritidsboende, samtidigt som avloppen ofta är bristfälliga, säger Mikael Olshammar, författare till rapporten, till SVT Nyheter Småland.

Läcker ut i miljön

Små avlopp är sådana som har en belastning på upp till 200 personer. Problemet med att endast använda slamavskiljare är att de inte hindrar utsläpp. Stora mängder fosfor, 303 ton, och kväve, 3 133 ton, läcker därför ut i miljön från små avlopp. Siffran avser det som kommer ut från anläggningarna till den övre grundvattenytan eller till närmaste dike eller rör.

Ofta för resurskrävande

Borgholm har exempelvis 5000 små avlopp, där 1000 saknar godkänd rening, Jönköping har 4 250 små avlopp där 1 650 saknar godkänd rening och Mörbylånga har 1 500 små avlopp där 300 saknar godkänd rening, enligt rapporten.

Enligt Mikael Olshammar är två förklaringar att det är resurskrävande för kommunerna att kontrollera avloppen, samtidigt som avloppsfrågan står lågt i kurs politiskt. Kommunen har dock inte ansvar för att avloppen uppfyller kraven, utan det ansvarar fastighetsägaren för.

Hellre ett utedass

Enligt Mikael Olshammar är det bättre för mindre hushåll att byta ut delar av avloppet mot utedass eller en modern mulltoa än att använda avloppssystem med enbart slamavskiljare.

– Torra eller källsorterande lösningar som urinseparering är att föredra ur miljösynpunkt, säger Mikael Olshammar, till SVT Nyheter Småland.

Rapporten från IVL Miljöinstitutet finns nedladdningsbar här.

LÄS OCKSÅ: ”Avloppsfrågan borde kunna lösas mer flexibelt”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen