Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 juni 2018

Illegal jakt har tagit över i svensk vargförvaltning

Det blir ingen licensjakt på varg kommande vinter. Forskarna kan nu konstatera att den svenska förvaltningen i dagsläget till den största delen bedrivs i form av illegal jakt.

– Det blir som en ond cirkel, säger viltdocent Olof Liberg på SLU.

 Olof Liberg, viltdocent på Grimsta forskningsstation, har kommit fram att det är ökad illegal jakt som ligger bakom de senaste årens nedgång i den svenska vargpopulationen.
Olof Liberg, viltdocent på Grimsta forskningsstation, har kommit fram att det är ökad illegal jakt som ligger bakom de senaste årens nedgång i den svenska vargpopulationen. FOTO: Mats Karlsson

Olof Liberg arbetar vid Grimsö forskningsstation på SLU och enligt hans beräkningar har den illegala jakten fördubblats de senaste fem–sex åren. Han beräknar att cirka 50 vargar fälls illegalt varje år i Sverige.

Forskarna kartlägger fenomenet genom att ställa antalet inventerade vargar i relation till den legala avskjutningen och andra dokumenterade dödsfall. De följer också i vilken mån föräldravargarna finns kvar från ett år till ett annat.

– Det oförklarade försvinnandet ligger på cirka 20 procent och om drar av för sådana som kan ha dött på naturligt sätt men inte hittats uppskattar vi att 15–18 procent av vargstammen skjuts illegalt, säger Olof Liberg.

FOTO: Mostphotos

Från att efter vintern 2014–2015 ha beräknats till 415 individer ska den svenska stammen nu vara nere i 305 vargar. Ändå fälldes endast 22 djur i den gångna vinterns licensjakt vilket är färre än de närmast föregående åren.

Den fortsatta minskningen får nu till följd att Naturvårdsverket har beslutat att ställa in kommande vinters licensjakt. Myndigheten menar på grundval av forskningsrapporter att 300 vargar är en miniminivå för att behålla gynnsam bevarandestatus.

– Vi tar vårt ansvar för en långsiktigt hållbar population och som läget ser ut finns det inte utrymme för en licensjakt. Vargstammen är för liten för det. Däremot finns det fortsatt möjlighet till skyddsjakt, säger Marcus C Öhman, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Naturvårdsverket får kritik för att myndigheten inte skulle förstå att licensjakt har andra värden än att enbart reglera antalet vargar.

 Anders Wetterin, viltexpert på LRF, anser att den inställda licensjakten med hänsyn till ökad illegal jakt leder till en negativ spiral för den svenska vargförvaltningen.
Anders Wetterin, viltexpert på LRF, anser att den inställda licensjakten med hänsyn till ökad illegal jakt leder till en negativ spiral för den svenska vargförvaltningen. FOTO: Ann Lindén

– Vi ett riksdagsbeslut som säger att vi ska ha 170–270 vargar. När vi nu har indikationer på att minskningen delvis beror på illegal jakt skulle en licensjakt ha haft ett signalvärde. Nu blir det en negativ spiral på alla sätt, säger Anders Wetterin, viltexpert på LRF.

Olof Liberg undersöker för närvarande om det finns ett samband mellan minskad legal jakt och ökad illegal jakt eller vice versa. Det finns data som tyder på att så kan vara fallet.

FAKTA: Så har vargstammen minskat

Inventering av varg pågår i huvudsak från den 1 oktober till den 31 mars. Antalet individer räknas fram genom att varje föryngring antas bestå av tio vargar.

År Antal vargar Fällda i licensjakt

2014–2015 415 44

2015–2016 340 14

2016–2017 355 25

2017–2018 305 22

KÄLLOR: NATURVÅRDSVERKET, SVA

Under vintern 2014–2015 minskade vargstammen från 415 till 356 individer och 2016–2017 från 366 till 309. Den legala jakten skilde sig åt markant, 65 respektive 39 vargar, men ändå var minskningen i båda fallen procentuellt sett lika stor, nämligen 16 procent.

– Att det finns ett samband mellan illegal och legal jakt är en i högsta grad relevant hypotes, menar Olof Liberg.

Han jämför med Italien som tillåter vare sig licensjakt eller skyddsjakt på varg – ändå minskar vargstammen. Förvaltningsmodellen kallas lite skämtsamt ”the Italian way”.

– Vi är inte där än men om den illegala jakten ökar för att den legala skärs ned, samtidigt som den illegala jakten omöjliggör legal jakt, då är vi inne i en ond cirkel, säger Olof Liberg.

Han påpekar att den skandinaviska vargstammen trots minskningen i Sverige håller sig relativt konstant eftersom antalet vargar i Norge samtidigt har ökat.

Marcus C Öhman på Naturvårdsverket menar att vargstammens nedåtgående trend och den förmodade illegala jakten ställer vissa frågor.

– Men frågorna riktar sig inte bara till Naturvårdsverket utan även till andra myndigheter, i synnerhet Polismyndigheten, säger han.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen