Gå till innehåll

Meddelande:

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 July

Import av foder kräver ansvar

Den som importerar foder har det yttersta ansvaret för att det är säkert för djuren att äta det. Alla som hanterar foder räknas som foderföretagare enligt EU-lag och måste anmäla sina anläggningar till Jordbruksverket.

 Säljaren av fodret är ansvarig för att det håller måttet.
Säljaren av fodret är ansvarig för att det håller måttet. FOTO: Erland Segerstedt

Den som släpper ut foder i första ledet på den svenska marknaden efter att ha tillverkat det eller fört in det till landet ska anmäla sig till Jordbruksverket som foderleverantör.

– Det är två blanketter, en där man anmäler sin foderanläggning – det är uppgifter om själva företaget som tar in fodret – och en blankett om foderprodukten som importeras, säger Kersti Andersson, handläggare på Jordbruksverket.

Ansvar för säkerheten

I anmälan ska det bland annat uppges vad det är för foder, varifrån det kommer och vem som producerat det. Om det importerade fodret är från ett EU-land och endast används till egna djur behöver det inte anmälas.

Varje led i foderkedjan har ansvar för att fodret är säkert, bland annat att det är av god hygienisk kvalitet.

– Om man säljer fodret har man ett ansvar för att det uppfyller lagstiftningen när det gäller fodermärkning, spårbarhet, att det inte innehåller några skadliga ämnen – att det är ett säkert foder för djuren om man ska sammanfatta det. Den som lagrar det ska också skydda fodret från skadliga förändringar och se till att det är bra kvalitet.

Säljaren ytterst ansvarig

Vidare ska även producenten man köper av i ett annat EU-land vara registrerad som foderföretagare och följa EU:s foderbestämmelser.

Det finns inget krav på att fodret ska vara analyserat. Däremot ska märkningsregler följas, till exempel när det gäller hö ska råproteinhalten anges.

Om ett foder är osäkert ska det anmälas till berörda myndigheter. Den som har sålt fodret är ytterst ansvarig för det. Är det dåligt kan det bli aktuellt med återtag av fodret.

– Sedan kan det bli en diskussion om var problemet har uppstått, hur det har hanterats efter försäljning av köparen till exempel. Man måste titta på varje enskilt fall.

Låg risk för svinpest

Det finns detaljregleringar om gränsvärden för förekomst av olika ämnen som tungmetaller, mykotoxiner och bekämpningsmedelsrester.

Frågor har uppkommit om huruvida afrikansk svinpest riskerar att spridas med importerat foder. SVA har bedömt att risken för det är låg om det är ett väl torkat hö med god hygienisk kvalitet.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen