Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 8 maj 2014

Importsopor hot mot trädbränslen

Importerade sopor hotar att slå ut skogsbränslen från energimarknaden i Mälardalen. Den varningen skickade Mellanskogs VD, Sture Karlsson, ut när föreningen höll årsstämma i Uppsala på onsdagen.

Bertil Johansson fick guldnål under Mellanskogs stämma.
Bertil Johansson fick guldnål under Mellanskogs stämma. FOTO: Klas Sjöland

Enligt Sture Karlsson har Mellanskog tappat 25 procent av leveranserna till några av sina största kunder i Mälardalen de senaste två åren. Det gäller bland annat kraftvärmeverken i Västerås och Enköping.

Problemet har uppstått nu när elcertifikaten börjat fasas ut efter 15 år. Då köper energikunderna billigast möjliga råvaror som rivningsvirke och sopor. Vi befarar att vi står inför ett systemskifte, sa Sture Karlsson.

Energiminister Anna-Karin Hatt, som gästade stämman, ansåg att skogsföretagen ska möta ökad konkurrens genom att fortsätta att utveckla nya produkter och marknader ur skogsråvaran. Elcertifikaten var hon bara beredd att förändra om fossila bränslen hotar att slå ut skogsbränslena.

Stämman var annars stillsam. Nya stadgar antogs enhälligt. Det betyder, bland annat, att Mellanskog kan bredda sina tjänster till att omfatta, till exempel, rådgivning inför generationsskiften och om skoglig ekonomi. En ny grundinsats införs också.

Mellanskogs ekonomi förbättrades något under 2013 och blev inget debattämne. Fortsatt kostnadsmedvetenhet gäller även under 2014, enligt Karin Perers.

Relaterade artiklar

Till toppen