Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 februari 2019

Jimmy Larsson om torkan: ”Fokusera på tre möjliga förbättringar”

Det svenska lantbruket är generellt pressat av svag lönsamhet. För många företag har betalningsförmågan kraftigt försämrats till följd av det extrema sommarvädret förra året. Land Lantbruk har frågat tre experter på lantbrukets ekonomi hur de ser på läget och vad bönderna kan göra för att klara krisen.

 Jimmy Larsson, nationell affärsutvecklare vid Hushållningssällskapet.
Jimmy Larsson, nationell affärsutvecklare vid Hushållningssällskapet. FOTO: Johan Sedenius

Jimmy Larsson, nationell affärsutvecklare vid Hushållningssällskapet:

Hur allvarligt är läget för det svenska lantbruket ett halvår efter den extremt varma och torra sommaren 2018?

– Effekterna av torkan kommer att sitta i flera år för vissa produktionsgrenar och beroende på företagstyp. Det gäller främst växtodlingsföretag, vissa företag är extra påverkade där man i bästa fall fick 30 procent skörd. Sedan har vi grisköttsföretagen för vilka effekterna kommer att sitta i och självfallet nötköttsföretag som hade stora svårigheter att få ihop tillräcklig mängd foder.

Vilka är de största problemen för lantbruksföretagarna?

– Det beror på i vilken företagarfas man var när torkan slog till. Man kan ha varit mitt i en expansion där man nyligen har gjort en investering och sådana företag är extra känsliga för likviditetsstörningar. Det är en ekonomisk påfrestning att tvingas köpa mer foder än vanligt och dessutom till avsevärt högre priser än normalt.

Ser över företagets strategi

Vad blir konsekvenserna av den ansträngda likviditeten? Finns det skäl att räkna med en ökning av konkurser i näringen?

– Jag tror inte att det blir konkurser i det korta perspektivet, snarare att man kanske ser över sin företagsstrategi. Man kan sedan tidigare ha varit nära en tanke på att lägga om sin produktion. Effekten kan också vara att man har ansett sig tvingad att dra ned på produktionen, men i de flesta fall är det sämre. Det är vanligen bättre att skaffa sig likviditetstutrymme genom diskussioner med leverantörerna och banken. Det kan vara en amorteringslättnad på något lån eller en tillfällig höjning av en checkkredit.

Vilka är dina främsta råd till drabbade lantbrukare?

– Vi har hela tiden uppmanat företagen att ha en tidig kontakt med banken, exempelvis för att förhindra att leverantörskrediterna på foder springer i väg. En annan viktig del är att verkligen nyttja Jordbruksverkets rådgivning om likviditets- och foderplanering som är subventionerad med 70 procent. Det är viktigt när man väl har dialogen med banken att man har ett längre perspektiv än bara de närmaste månaderna och räknar på hela året. Det är bättre att gå till banken en gång än tre gånger.

En lång lista blir för mycket

Vad kan man som enskild företagare göra för att vara bättre rustade vid nästa kris?

– Resonera med familjen, en granne, en kompis eller en rådgivare om vad som har fungerat och vad som inte har gjort det. Att göra en lång lista över åtgärder blir sällan bra, man orkar inte med att genomföra allt. Fokusera i stället på tre möjliga förbättringar, det kanske är ett nytt samarbete, att se över bevattningsmöjligheter eller att dränera där det behövs för bättre framkomlighet.

Vad gör ditt företag/organisation för att underlätta situationen?

– I fjol hade vi uppsökande verksamhet som nu följs upp vid alla SAM-ansökningar och produktionsrådgivningsbesök inom växtodling och husdjur för att få aktuellt läge kring torkeffekter och likviditetspåverkan. I nästa steg erbjuder vi den stöttning som det enskilda företaget behöver. Vi gör också uppföljningar kring lönsamma grödor och hur man kan resonera framåt under 2019-2020.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen