Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 oktober 2017

Joakim vann striden – muren ska bort

Efter en nästan tre år lång kamp fick Joakim Frank, 35, från Hörby rätt i högsta instans att ta bort en omtvistad stenmur. Han har drivit hela processen på egen hand.

– Det är ganska häftigt att domen grundas på mina kalkyler, säger Joakim.

 Målet som Joakim Frank har vunnit kan få stor betydelse för andra lantbrukare. Mark- och miljööverdomstolen förminskar värdet av Jordbruksverkets beräkningsverktyg och vill i stället fästa större tilltro till lantbrukarens uppgifter.
Målet som Joakim Frank har vunnit kan få stor betydelse för andra lantbrukare. Mark- och miljööverdomstolen förminskar värdet av Jordbruksverkets beräkningsverktyg och vill i stället fästa större tilltro till lantbrukarens uppgifter. FOTO: Rickard Nilsson

Det handlar om en cirka 180 meter lång stenmur som delar tre fält, alla på drygt 2 hektar vardera. Muren är låg och delvis beväxt med buskar.

Joakim Frank skickade in sin ansökan om dispens från biotopskyddet i november 2014 och fick avslag av länsstyrelsen. Han överklagade men förlorade i mark- och miljödomstolen.

– Länsstyrelsen hade så dåliga argument att jag bestämde mig för att inte ge upp. Det fanns till exempel inte med något om att minska dubbelkörningen av växtskyddsmedel och handelsgödsel eller minska bränsleförbrukningen, säger han.

Gjorde egna beräkningar

Joakim har skött all korrespondens med myndigheter och domstolar på egen hand med lite hjälp av sin sambo. Av den första domen framgick mellan raderna att han behövde komplettera sina argument.

– Jag gjorde helt enkelt så att jag tog tiden när jag plöjde ett fält på 2,5 hektar respektive ett på 5 hektar för att se hur mycket tid jag tjänade. Det var sådant jag räknade på när jag satt i traktorn. Nu är det lite häftigt att se hur hovrättens dom grundas på mina kalkyler, säger Joakim Frank.

Hovrätten innebär i detta fall Mark- och miljööverdomstolen som är högsta instans i den här typen av ärenden. Domen ger Joakim rätt och den kan inte överklagas. Från och med april nästa år kan muren tas bort.

 Joakim Frank, lantbrukare utanför Hörby, har närmare tre år efter att han lämnade in sin ansökan fått rätt att flytta en stenmur som försvårar hans jordbruk. Domen från Mark- och miljööverdomstolen kan inte överklagas.
Joakim Frank, lantbrukare utanför Hörby, har närmare tre år efter att han lämnade in sin ansökan fått rätt att flytta en stenmur som försvårar hans jordbruk. Domen från Mark- och miljööverdomstolen kan inte överklagas. FOTO: Rickard Nilsson

Med eget arbete beräknar Joakim Frank att det kostar honom cirka 20 000 kronor att flytta de 147 kubikmeter sten det är frågan om. Det är ungefär hälften av vad länsstyrelsen räknade med. Joakim ska enligt domen använda stenarna till att skapa en ny 90 meter lång mur i samma väderstreck.

– Siffrorna som de får fram genom sitt beräkningsverktyg är helt tokiga. Därför är det bra att hovrätten tittar mer på omständigheterna i det enskilda fallet, tycker Joakim.

Vill odla majs på rot

Gården består av 100 hektar växtodling och 30 hektar som betas av får. Det finns totalt 9,5 kilometer stenmur, något som också vägdes in i domslutet.

Joakim Frank har velat odla majs på rot till biogas, ett bra tillskott i växtföljden, men haft svårt att få maskinstationen att vilja göra jobbet med tanke på att fälten är så små. Med odlingshindren undanröjda borde det gå lättare.

– Jag är själv mån om biologisk mångfald för om den inte finns kan vi lantbrukare hälsa hem. Men om vi kompenserar det vi tar bort är ingen skada skedd och om vi vill ha en levande landsbygd måste vi få bli konkurrenskraftiga, säger han.

FAKTA: Så säger domen

I domen (M 6825–16) konstateras att beräkningsverktyget är framtaget av myndigheter utan att vara beställt av lagstiftaren och att det endast ger en indikation på om förutsättningarna för dispens är uppfyllda. Den slutliga prövningen av dispensfrågan måste alltid ske genom en saklig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Domstolen ifrågasätter också de skönsmässiga värden som används i verktyget och menar att sökanden får antas ha gjort en företagsekonomisk bedömning huruvida åtgärden lönar sig.

Mark- och miljööverdomstolen ger Joakim Frank rätt att flytta stenmuren mellan 1 april och 1 oktober. Det är tre månader längre tid än vad Länsstyrelsen Skåne ville ge honom. Enligt det ursprungliga beslutet fick arbetet inledas först den 1 juli.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen