Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 juli 2018

Jordbruket värre vattenförorenare än industrin

Jordbruket leder ur globalt perspektiv till mer vattenföroreningar än såväl industrier som storstäder. Det fastslår FN-organet FAO i en ny rapport.

FOTO: Mostphotos

Enligt rapporten “More People, More Food, Worse Water? A Global Review of Water Pollution from Agriculture”, från FN-organet FAO och IWM, International Water Management Institute är jordbrukets globala negativa konsekvenser ofta förbisedda i den globala debatten.

Främsta orsaken

Det industrialiserade jordbruket pekas ut som den främsta orsaken till vattenföroreningar och vattenspill, framför allt i länder med hög inkomst och med snabb ekonomisk utveckling. Inom EU befinner sig 38 procent av vattentäkterna under allvarligt tryck från jordbruksproduktion. Kväve från jordbruket är den största källan till miljöföroreningar av grundvattnet.

Går till spillo

Av de 3 928 kubikkilometer färskvatten som går åt varje år, kommer endast 44 procent till nytta. Större delen av återstoden, 56 procent försvinner genom avdunstning och läckage relaterat till bland annat bevattning. En stor del försvinner även genom industriella utsläpp. Sedan 1970-talet har tamboskapen trefaldigats i antal, samtidigt som ny miljögifter har uppkommit, från antiobiotika och vaccin, till hormoner som tillsätts för att öka tillväxten på djur världen över.

”Jordbruket är den största producenten av avloppsvatten, i volym, och djuren ger upphov till mer avföring än människor. I takt med att användningen av land ökar, har allt fler länder ökat användningen av syntetiska växtgifter, samt gödningsmedel och andra tillskott”, säger Eduardo Mansur, chef för FAO:s öand- och vatten division, samt Claudia Sadoff, chef för IWMI, i ett gemensamt uttalande i rapporten.

Går att förhindra

I rapporten pekas det även på åtgärder, enligt principen att ju längre bort från källan desto högre blir kostnaderna för att förhindra och åtgärda miljöproblemen.Rapporten pekar även på behovet att åtgärder för att minska matsvinnet och därmed minska onödiga vattenföroreningar.

Enligt FAO så är negativa incitament för att förhindra miljögifter ofta svåra att införa eftersom det inte alltid är enkelt att varifrån miljögifterna sprids. Därför behövs åtgärder som ökar intresset och engagemanget från lantbrukare, exempelvis skattelättnader. Rapporten pekar även på ett behov av återgång till traditionella men på många håll övergivna tekniker för att exempelvis återställa jordbruksmark, samt av behovet av ett nytänkande vad gäller exempelvis återvinning.

Rapporten finns nedladdningsbar här (pdf-fil)

LÄS OCKSÅ: 200 000 olagliga avlopp i Sverige

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen