Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 4 mars 2018

”Jordbrukspolitik ska drivas utifrån fakta – inte ideologier”

Regeringen och Arthur Granstedt har egna agendor, som är en katastrof från hållbarhetssynpunkt, miljömässigt, ekonomiskt och socialt, skriver Ulla Forsling, miljö- och odlingsagronom och Folke Vestervall, före detta foderchef på Lantmännen, i en replik till Granstedt.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Mostphotos

Vi håller med Arthur Granstedt i dennes debattinlägg att det krävs ett jordbrukspolitiskt paradigmskifte, men på helt andra grunder än hans. Debatter och politiska beslut måste utgå från fakta och vetenskap. Tyvärr har regeringen och Granstedt egna agendor, som är en katastrof från hållbarhetssynpunkt (miljömässigt, ekonomiskt och socialt).

Landsbygdens växter tar upp mer koldioxid än vad som släpps ut och detta innebär en miljötjänst, värd 2 miljarder kronor per år under de sista 40 åren. En känd meteorolog anser att det stora problemet med växthusgaser är tättbefolkade områden och inte landsbygden.

Nu gäller det att öka växtproduktionen på åker och i skog, det vill säga binda mera växthusgaser. Ekologisk odling halverar växtskörden och använder mer fossila bränslen i produktionen. Beräkningar visar att om 20 procent av spannmålsodlingen blir omställd till ekologisk spannmål så ökar utsläppen av växthusgaser med motsvarande 135 000 bilar som körs 1 000 mil per år.

Det urbana samhället bryter kretsloppet av näring genom att blanda det med allehanda miljögifter. Näringen och gifterna återfinns i slammet och eller spolas ut i avloppen, som tillsammans med dagvattenavloppen övergöder och förgiftar recipienter. I konventionell odling har man kommit långt i minskat kväveavgång. Försök visar att ekologisk odling har högre utlakning. Detta bekräftas av Agrifood i Lund i en rapport om utlakning av kväve och fosfor från 40 000 gårdar. För varje tusenlapp som betalas ut till ekobönder ökar utlakningen med 18 kilo kväve och knappt 1 kilo fosfor.

I livsmedelsstrategin satsas stora pengar på skolmaterial, ekogalor och kurser för att propagera för större ekologisk marknad. Samma direktiv har getts till Statliga myndigheter och Nationella råd. På detta sätt vill regeringen få acceptans för livsmedelsstrategins målsättning att öka arealen ekologiskt till 30 procent. Beräkningar visar att ekoproduktionen under de sista 20 åren har kostat samhället minst en miljard kronor per år till ingen nytta, en kostnad som drastiskt kommer att öka.

Mineralkväve är en kretsloppsprodukt, precis som koldioxid. Gödsling med mineralkväve i jordbruket ger en energivinst på minst 6-10 gånger, i vissa skogar 19 gånger.

Det är lätt att hålla med om att ”stridsyxan ska grävas ned”, men det bör göras av den som grävt upp den. Vi har inte råd med att jordbrukspolitiken drivs utifrån ideologier utan grund i fakta, vetenskap och helhetssyn.

Ulla Forsling

Miljö-och odlingsagronom

Folke Vestervall

Agr.lic. före detta foderchef Lantmännen medlem i EU:s Advisory Commitee för djurmatsfrågor

LÄS OCKSÅ: ”Gräv ned stridsyxan – men stoppa inte huvudet i sanden”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen