Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 30 oktober 2018

Jordbruksverket ger regeringen två alternativ till krisstöd

Jordbruksverket lämnar i dag över sitt förslag på hur den andra delen av krisstödet till lantbruket efter sommarens torka ska fördelas. Myndigheten ger två alternativ för regeringen att ta ställning till, men förordar det ena – att stödet baseras på dieselförbrukningen under 2018.

 Jordbruksverket förordar att det andra delen i krisstödet baseras på förbrukning av diesel under 2018.
Jordbruksverket förordar att det andra delen i krisstödet baseras på förbrukning av diesel under 2018. FOTO: Mostphotos

Jordbruksverket presenterar i dag hur den andra delen i krisstödet till lantbruket efter sommarens torka ska fördelas.

– Vi ser fortsatt att det är animalieproduktionen som behöver stå i fokus, men att ingen ska glömmas bort i sammanhanget då torkan har drabbat i stort sett hela lantbruket. Djurföretagen har fått kraftigt ökade produktionskostnader i år och vi bedömer att en nedgång i djurantal kommer ta lång tid att återställa om de inte får hjälp i detta skede, säger Tjitte de Vries, ansvarig chef för uppdraget i ett pressmeddelande.

Totalt 1,2 miljarder

I juli beslutade regeringen att 1,2 miljarder kronor ska betalas i krisstöd till lantbrukarna för 2018 och 2019 för att lindra effekterna av torkan. Senare kom beskedet att en första del omfattande 460 miljoner kronor skulle betalas ut till nöt- mjölk och fårproducenter under 2018.

LÄS MER: Extrastödet efter torkan nu klart

Fördelning baserat på dieselförbrukning

Jordbruksverket ger nu två förslag till hur de återstående 760 miljoner kronorna som ska betalas ut under 2019 ska fördelas.

Det första förslaget, som Jordbruksverket förordar, innebär att stödet fördelas baserat på dieselförbrukningen under 2018. Jordbruksverket menar att det kommer ge en fördelning som speglar lantbruksföretagens ökade kostnader under året.

”De stora ansträngningar som gjorts, inte minst att samla in tillräckligt med grovfoder, har givit jordbrukarna stora merkostnader för extra körningar. Vi bedömer därför att en fördelning av stödet baserat på den mängd diesel och eldningsolja som förbrukats under 2018 ger en god träffsäkerhet och därmed stödjer en långsiktig jordbruksproduktion i Sverige”, skriver de i sin rapport.

– Vi föreslår alltså inte en sänkning av dieselskatten utan endast att den används som en fördelningsnyckel utifrån den diesel som använts i jordbruket under 2018, säger Tjitte de Vries.

Stöd direkt riktat till moderdjur

Det andra förslaget som Jordbruksverket presenterar innebär att stödet ges riktat till moderdjur inom mjölk-, nötkötts-, får-, get- och grisproduktion. Där största delen, 384 miljoner kronor, skulle gå till lantbrukare med mjölkkor.

I båda de förslag Jordbruksverket presenterar ska en del av stödet gå till utvecklingsprojekt till fågel, ägg och frilandsodling av grönsaker. Inriktningen på utvecklingsprojekten ska vara att förbereda företagen inför liknande extrema vädersituationer i framtiden.

Oberoende av vilken fördelningsmodell som väljs kommer stödet tidigast att kunna betalas ut i juni eller juli 2019 meddelar myndigheten.

Fråga för regeringen

Förslaget har tagits fram i samråd med branschorganisationerna och berörda myndigheter, där LRF varit en av de samrådande parterna.

I nästa steg kommer regeringen att fatta beslut om den fortsatta processen. Därefter blir förslaget också en fråga för riksdagen som ska fatta beslut om statsbudgeten för 2019 i december.

LÄS MER: Varannan djurbonde har inte sökt krisstödLÄS MER: Mjölkgård tvingas lägga ner efter torkanLÄS MER: Här är stöden som alla väntar på (LRF Premium)

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen