Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 januari 2016

Jordbruksverket tackar nej till hjälp från LRF

Nu slår Anders Egonson, divisionsdirektör utbetalningsfunktionen på Jordbruksverket, tillbaka mot kritiken om de försenade stöden, samt avvisar Helena Jonssons och LRF s erbjudande om hjälp med handläggningen av de försenade stöden.

Det var i går som Helena Jonsson i en artikel på lantbruk.com erbjöd Jordbruksverket hjälp med handläggningen av de försenade stöden.

"Fattas det kompetens eller pengar? Vi har resurser på LRF Konsult och skulle kunna vara behjälpliga med handläggning", klargjorde Helena Jonsson.

Handläggningen inte problemet

Anders Egonson avvisar nu erbjudandet och hänvisar till att det inte är handläggningen som är problemet, utan it-systemet för de nya regelverken kring kompensationsstödet och vissa miljöstöd. Han påpekar också att man diskuterat möjligheten för hjälp med handläggning tidigare men att man från Länsstyrelsernas håll då tackade nej till erbjudandet.

– Man ansåg att man kunde klara av handläggningen själva och det tycker jag att Länsstyrelserna har visat eftersom cirka 85 procent av gårdsstödet betalades ut innan årsskiftet. Den resterande delen av gårdsstödet betalas ut nu i januari, säger Anders Egonson.

Stor del betalas i mars

När det gäller de försenade kompensationsstöden där slututbetalningen på 15 procent ska ske först i november framhäver Anders Egonson att 85 procent av det totala beloppet om 1,2 miljarder kronor kommer att betalas ut i mars månad. Vilket är enligt den plan man tidigare kommunicerat. Det återstående beloppet på cirka 200 miljoner kronor kommer att betalas ut i november men det är, enligt Anders Egonson, helt logiskt.

Sex månader efter Finland

– Anledningen till att vi är försenade är att regelverken för dessa stöd kom på plats ovanligt sent för Sveriges del. Om man till exempel jämför med Finland var deras regelverk klart sex månader tidigare än Sveriges. De betalade också ut kompensationsstöden i oktober. Vi ligger sex månader efter och betalar ut lejonparten i mars, alltså sex månader efter Finland. Det är logiskt.

– De pengar som går ut i november blir inte så mycket om man slår ut beloppet på alla mottagare. Det handlar om cirka 7 000 kronor även om det givetvis finns avvikelser som kan drabba enskilda individer, fortsätter han.

Enligt Anders Egonson och Jordbruksverket fick 95 procent av lantbrukarna ut någon form av stöd innan årsskiftet.

Relaterade artiklar

Till toppen