Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 juni 2018

Jordbruksverkets GD möter lantbrukare om torkan

BANKERYD

Torkan slår hårt mot lantbruket. Hur allvarligt det kommer att bli är för tidigt att säga något om. Men i dag har Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin träffat lantbrukaren Henrik Svensson för att få en bild av situationen.

 Henrik Svensson, lantbrukare i Labbarp utanför Jönköping, berättar om situationen med skörd och torka för Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket.
Henrik Svensson, lantbrukare i Labbarp utanför Jönköping, berättar om situationen med skörd och torka för Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket. FOTO: Marie Henningsson

– Det är väldigt besvärligt med torkan på många håll i landet. Jag vill få kunskap på plats och höra hur lantbrukarna ser på situationen och vad vi från Jordbruksverket skulle kunna göra för att underlätta. Just nu väntar vi besked från EU om generell dispens för att skörda träda och obrukade fältkanter, säger Christina Nordin.

Inte kris riktigt ännu

Henrik Svensson driver mjölkföretag i Labbarp, någon mil norr om Jönköping. Han vill inte använda ordet kris om situationen, inte än.

– Vi vet inte om det är kris förrän efter växtsäsongen, säger Henrik Svensson.

Men han understryker att det är det egna företagets situation han beskriver, han är väl medveten om att torkan slår mycket hårdare på andra håll i landet.

– Jag var i kontakt med en kollega i Mälardalen som bara fått 10 procent av vad han brukar få i förstaskörden, säger Henrik Svensson.

Stöden måste komma i tid

Henrik Svensson beskrev den nuvarande situationen med skörd och torka för Christina Nordin. Han påtalade vikten av att betala ut stöd och ersättningar i tid. Han bad henne också föra vidare att den stress som den långvariga torkan orsakar kan leda till psykisk ohälsa. Hans uppmaning till Jordbruksverket är att man, tillsammans med länsstyrelserna, ska ha detta i åtanke vid kontroller och övrig myndighetsutövning.

– I en långvarig stressituation kan en normal myndighetsutövning, utan något att anmärka på, vara droppen som gör att det slår över. Jag vill att ni tänker på att det här är en speciell situation och att många är sköra, säger Henrik Svensson.

Föreslår ny mötesplats

Han framförde också att det skulle vara bra om Jordbruksverket kunde skapa en grupp, en mötesplats, där olika aktörer kan mötas för att få en helhetssyn över situationen.

Christina Nordin tog till sig synpunkterna om kontrollerna och om en mötesplats.

– Finns det något vi kan göra för att hjälpa till så gör vi det.

Bör finnas rutiner för dispens

Henrik Svensson påpekade också att det bör finnas rutiner på hur dispens för att skörda träda ska sökas.

– Sett till riket som helhet har vi haft torka någonstans de 2-3 senaste åren och med det förändrade klimatet så är det här något som vi får räkna med. Då måste det finnas upparbetade rutiner som gör att dispensansökan går snabbt. Vi har ju en livsmedelsstrategi med målet att öka matproduktionen i landet.

Oklart om vårsådden

Än har EU inte gett besked om generell dispens för skörd av träda och obrukade fältkanter som ingår i ekologiska fokusarealer. Även skördande av skyddszoner diskuteras på Jordbruksverket, men eftersom det är en miljöersättning är det andra regler som gäller.

Vårsådd som kommer upp dåligt, kommer det att godkännas som gröda? Det är en annan fråga som Jordbruksverket inte kan ge besked om i dag. Dock har man möjlighet att ändra gröda i sin SAM-ansökan senast den 15 juni (30 juni gäller för norra Sverige).

Hoppas på regn

Henrik Svensson hoppas på att regnet kommer. Då kommer bete och vall i gång igen och det kan bli ytterligare två vallskördar.

– Det brukar lösa sig med regn. Det som är exceptionellt i år är att spannmålen får bestående skador. Det höstsådda mognar för tidig och vårsäden ser inte rolig ut. Vi brukar skörda helsädesensilage, det är vår livrem, i år kan vi inte det.

LÄS MER: Elstängsel tappar stinget i torkanLÄS OCKSÅ: Förbered dig på torkan – här är 8 tips

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen