Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 juni 2018

Kan jag säga upp rätten till bryggplats?

Fråga: Kan man som markägare säga upp rätten till bryggplats och vad menas med ”gammal hävd”? Inga skriftliga avtal finns.

 Jessica Wieslander.
Jessica Wieslander.

Expertens svar: Din fråga om uppsägning av en rätt utan skriftlig avtal är vanlig, men svår att besvara kort och enkelt.

Till att börja med måste ett avtal inte vara skriftligt. Så fort det finns ett anbud och en accept har ett bindande avtal uppkommit.

Ibland behöver parterna inte ens tala med varandra. När du till exempel kliver på en buss och köper biljett har du och chauffören kommit överens om att bussbolaget mot betalning ska ta dig till en viss plats.

Att anlägga brygga på annans mark är ingenting som kan ske utan kommunikation. Det krävs minst att bryggans ägare ställer en fråga till markägaren och får ett jakande svar. Alltså räcker det inte för bryggans ägare att hänvisa till att du aldrig har protesterat. På något sätt måste han bevisa att det finns ett avtal i botten.

Hävd till fast egendom finns inte längre. Däremot fanns förut något som kallades urminnes hävd. Den som hade urminnes hävd när nya jordabalken trädde i kraft 1 januari 1972 har rätten kvar. I praktiken innebär det att den som anser sig ha en rätt grundad på urminnes hävd ska kunna bevisa att rätten utövats utan invändningar åtminstone sedan 1880.

Även om ett långvarigt nyttjande utan protest numera inte kan skapa en rätt är det förstås ett tungt bevis för att ett muntligt avtal existerar.

Det besvärliga med muntliga avtal är att det är svårt att veta hur länge sådana avtal gäller, om de kan sägas upp och i så fall hur.

Rätt till bryggplats är ofta ett avtal mellan två fastigheter. Det kan i så fall vara ett servitut, om det är skriftligt och uppfyller en del andra formkrav. Före den 1 januari 1972 kunde servitut vara muntliga. Om bryggan låg på din mark redan innan dess ligger det därför nära till hands att anta att det är ett servitut. De gäller för all framtid och kan inte sägas upp.

Är det ett muntligt avtal av senare datum behöver parternas avsikt med avtalet utrönas för att vi ska få ett svar på frågan. Det finns ingen allmän bevisregel som talar om vad som gäller.

Så, visst kan avtalet sägas upp om det inte är tillräckligt gammalt. Det är dock ingen garanti för att det kommer upphöra att gälla. Därför är det bäst om du redan nu är inställd på en kompromisslösning.

Jessica Wieslander

jurist LRF Konsult

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen