Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 maj 2019

Kåren: Branschen har helt missförstått agronomutbildningen 

Ultuna studentkår var först skeptiska till förändringen av agronomutbildningen eftersom de ansåg att universitet hade för bråttom. Men idag ställer de sig bakom förslaget och tror att branschens motstånd bygger på dålig kommunikation och missförstånd. 

 Jakob Nygårds, ordförande i Ultuna studentkår på SLU, tror att branschens kritik mot förändringen av agronomutbildningen beror på missförstånd.
Jakob Nygårds, ordförande i Ultuna studentkår på SLU, tror att branschens kritik mot förändringen av agronomutbildningen beror på missförstånd. FOTO: Staffan Claesson

– Jag upplever att det har skett en misskommunikation och ryktesspridning i media i kombination med en otydlighet från universitet, vilket har lett till att folk har missförstått vad förändringen kommer att innebära, säger Jakob Nygårds ordförande för Ultuna studentkår.

 Kåren har varit involverad i processen sedan starten och de ser inga hinder för Bolognaanpassningen, så länge SLU samtidigt erbjuder en paketlösning med garantiplatser för de studenter som redan från början vet att de vill hoppa på en femårig agronomutbildning. 

”Tror utbildningarna ska försvinna”

– Det man möts av från branschen är folk som tror att agronomprogramutbildningarna ska försvinna. Men det finns inga sådana beslut och en 3+2 struktur är inget hinder för en agronomutbildning.

 I stället menar studentkåren att målet är att behålla den studentgrupp som finns idag, men samtidigt locka till sig en ny grupp med kortare och mer flexibla program. 

 – Eftersom fler studenter ger mer pengar så tror jag att fler studenter även leder till en högre utbildningskvalité, säger Jakob Nygårds.

LÄS MER: Så vill SLU förändra agronomutbildningen

Relaterade artiklar

Till toppen