Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 23 maj 2016

Knöt ihop våtmarker på Gotland – fick mer vatten

Att det ofta råder vattenbrist på Gotland är ingen nyhet. Sex markägare i Mattsarveområdet i Gammelgarns socken tröttnade på problemet och tog saken i egna händer.

Gustavssons gräv AB gräver en ny våtmark på Haugstajns gård i Gammelgarn.
Bild 1/12Gustavssons gräv AB gräver en ny våtmark på Haugstajns gård i Gammelgarn. FOTO: Eva Frölander
I bild syns några av projektets anlagda våtmarker; Haugstajns, Mattsarve.
Bild 2/12I bild syns några av projektets anlagda våtmarker; Haugstajns, Mattsarve. FOTO: Gunnar Britse
Kossan Runa och Shetlandsponnyn Atina dricker vatten ur en nyanlagd våtmark på Haugstajns.
Bild 3/12Kossan Runa och Shetlandsponnyn Atina dricker vatten ur en nyanlagd våtmark på Haugstajns. FOTO: Eva Frölander
Meandrande dike på Haugstajns gård grävt på fri hand med grävmaskin av Gustavssons gräv AB.
Bild 4/12Meandrande dike på Haugstajns gård grävt på fri hand med grävmaskin av Gustavssons gräv AB. FOTO: Gunnar Britse
Gustavssons gräv AB gräver en ny våtmark i Haugstajns Änge i Gammelgarn.
Bild 5/12Gustavssons gräv AB gräver en ny våtmark i Haugstajns Änge i Gammelgarn. FOTO: Eva Frölander
Eva Frölander mäter vattennivån med klucklod i en av projektets alla brunnar.
Bild 6/12Eva Frölander mäter vattennivån med klucklod i en av projektets alla brunnar. FOTO: Hans Lindgren
Eva Frölander mäter vattennivån med klucklod i en av projektets alla brunnar.
Bild 7/12Eva Frölander mäter vattennivån med klucklod i en av projektets alla brunnar.
Gustavssons gräv AB gräver en ny våtmark i Haugstajns Änge i Gammelgarn.
Bild 8/12Gustavssons gräv AB gräver en ny våtmark i Haugstajns Änge i Gammelgarn. FOTO: Eva Frölander
Meandrande dike på Haugstajns gård grävt på fri hand med grävmaskin av Gustavssons gräv AB.
Bild 9/12Meandrande dike på Haugstajns gård grävt på fri hand med grävmaskin av Gustavssons gräv AB. FOTO: Gunnar Britse
Kossan Runa och Shetlandsponnyn Atina dricker vatten ur en nyanlagd våtmark på Haugstajns.
Bild 10/12Kossan Runa och Shetlandsponnyn Atina dricker vatten ur en nyanlagd våtmark på Haugstajns.
I bild syns några av projektets anlagda våtmarker; Haugstajns, Mattsarve.
Bild 11/12I bild syns några av projektets anlagda våtmarker; Haugstajns, Mattsarve. FOTO: Gunnar Britse
Gustavssons gräv AB gräver en ny våtmark på Haugstajns gård i Gammelgarn.
Bild 12/12Gustavssons gräv AB gräver en ny våtmark på Haugstajns gård i Gammelgarn.

De genomförde ett projekt där ett antal befintliga våtmarker grävdes ut och länkades samman via diken så att förbindelsen mellan våtmarkerna bildar ett vattensystem längs hela avrinningsområdet. Våtmarkerna grävdes ut 2012, året därpå gjordes uppföljningar och i dag kan projektledaren Eva Frölander konstatera att åtgärden betytt mycket.

– Vi har fått mer vatten i området men vi har inte lyckats skaffa finansiering för uppföljande mätningar efter 2013. Några stickprover har tagits vid de lägsta vattennivåerna under torrperioden 2015 som visade att en ökning skett med 4–10 centimeter. Det är en betydande ökning eftersom värdena innebär en ökning av grundvattennivån i hela det närliggande markområdet, säger hon.

Unik projekt

Enligt vad Eva Frölander erfar är gruppen på Gotland ensam om sitt projekt att knyta ihop våtmarker för att öka grundvattennivån.

– Under åren har jag frågat flera myndigheter och aktörer om det funnits andra projekt som liknar vårt, men inte funnit något. Det skulle vara intressant att utbyta erfarenheter så jag kan absolut uppmuntra andra att försöka. Det ger så många fördelar utöver ökade vattennivåer, säger hon.

Främst uppskattar hon den gemenskap som växt fram mellan markägarna.

Skillnad i metalitet

– Det är en skillnad i mentalitet. När det handlar om markfrågor diskuterar man gränser och vad som är mitt och ditt. Men vatten kan inte stängslas in. Det är vårt vatten och vi har fått hjälpas åt för att få det att fungera. När det gäller vattenförsörjningen på hela ön är det viktigt att den inte blir en partipolitisk fråga, det behövs samverkan mellan regionen, länsstyrelsen, markägarna och konsumenterna.

Men den största utmaningen återstår. Våtmarkerna och dikena behöver underhållas. Växer de igen är vattenbristen snart tillbaka.

– Det svåraste är att finansiera underhållet. Många stödformer är anpassade för hårt belastad jordbruksmark och det gör att vi inte kan söka pengar för våra marker. Det borde finnas stödformer som är direkt inriktade på att skapa mer grundvatten. Det borde också finnas ett intresse från kommuner och länsstyrelser att uppmuntra sådana här projekt i områden med vattenbrist, säger Eva Frölander.

Stor prövning väntar

I sommar väntar en stor prövning för vattensystemet i Mattsarve. Grundvattennivåerna är redan rekordlåga på flera håll i landet och läget kommer troligen att förvärras. Bevattningsförbud har redan införts på stora delar av ön.

– Region Gotland har förvarnat om vad vi kan vänta. I sommar kan trycket i ledningarna sänkas för att spara vatten. Det kan också bli så att vattnet stängs av helt varannan dag. Det blir otroligt jobbigt.

Men i Mattsarve finns det vatten.

– Det känns jättekonstigt att läget är tvärtom. Vi har haft brist, men nu har vi vatten medan Visby är utan. Jag är jättenyfiken på vad som händer i år. Kommer vårt system att hålla under de stora påfrestningarna? Det blir spännande att se, säger Eva Frölander.

Relaterade artiklar

Till toppen