Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 april

Kolla dina växtskyddsmedel

Behålla, använda eller kassera? Utfasning av många produkter inleds under 2019.

 Inte bra att spara för länge i ladorna, varje år utfasas flera växtskyddsmedel.
Inte bra att spara för länge i ladorna, varje år utfasas flera växtskyddsmedel. FOTO: Per Emgardsson

Har du koll på vilka av dina växtskyddsmedel du får fortsätta använda? Varje år påbörjas utfasning av flera produkter för bekämpning av insekter, ogräs och svamp. Först bestäms till vilket datum ett medel är godkänt.

– Sedan vidtar en period, ofta omkring ett halvår, när medlet fortfarande får säljas och därefter ytterligare en period när det fortfarande får användas, säger Rikard Andersson, ogräsexpert på Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp.

Kemikalieinspektionen bestämmer

Vilka produkter som är godkända eller som ska dras in beslutas av Kemikalieinspektionen. Beslut och synpunkter från EU-kommissionen, EU-medlemsländer som är så kallade zonrapportörer samt Livsmedelsverket och Jordbruksverket är av avgörande betydelse för vilket beslut Kemikalieinspektionen tar.

– Utvärderingen av växtskyddsmedel fördelas i EU mellan medlemsländer inom samma geografiska zon, berättar Liv Åkerblom Espeby på Kemikalieinspektionens enhet för upplysning och utbildning.

– Det betyder för Sveriges del att Kemikalieinspektionens beslut om ett medel i en del fall grundas på riskvärdering av ansökan som i huvudsak gjorts av en annan medlemsstat inom Norra zonen. Just nu utvärderas till exempel vissa glyfosatprodukter av Danmark som zonrapportör.

Successiv process

I faktarutan nedan presenteras de preparat vars godkännande går ut under resten av 2019, men tänk på att en del produkter som redan är icke-godkända fortfarande kan finnas till försäljning och/eller fortfarande får användas. För att vara riktigt säker bör du kolla med Jordbruksverket eller Kemikalieinspektionen.

För just ogräsbekämpning finns det i nuläget inga uppgifter om att produkter kommer att icke-godkännas under 2019, men utfasningen av en del produkter är inledd. Bland annat måste Monitor användas upp under våren. Aktuell information finns hos Kemikalieinspektionen.

Hur ska man göra om man till slut har kvar av en produkt som inte längre får användas?

– När ett växtskyddsmedel återkallas ger Kemikalieinspektionen dels en kortare anståndsperiod för överlåtelse, dels en oftast längre anståndsperiod för att använda, lagra och bortskaffa medlet. ”Bortskaffa” innebär att medlet ska lämnas till destruktion godkänd för farligt avfall. Naturvårdsverket vägleder om avfallsreglerna (länk), säger Liv Åkerblom Espeby på Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedel som utfasas med början 2019

Utfasning inleds för följande produkter under återstående delen av 2019 (enligt information tillgänglig för Jordbruksverket i mars 2019):

Insektsmedel (godkända till och med)

31 okt: Beta-Baythroid SC 025; Steward 30 WG (för majs)

Svampmedel (godkända till och med)

30 apr: Flexity; Kayak

30 juni: Epok 600 EC

31 juli: Ascra Xpro; Aviator Xpro EC 225; Banjo Forte; Delaro SC 325; Elatus Era; Folicur Xpert; Propulse SE 250; Proxanil; Ranman Top; Signum; Siltra Xpro EC 260

31 aug: Cymbal 45; Folpan 500 SE; Infinito

31 okt: Contans WG;

31 dec: Amistar Gold; Leander; Narita; Revus Top

Betningsmedel (godkända till och med)

30 apr: Binab TF WP/Binab Potatis; Rizolex 50 SC

30 juni: Vibrance SB

31 okt: Celest Formula M; Difend Extra; Latitude; Maxim 100 FS; Seedron; Vibrance Duo

31 dec: Celest ExtraFormula M; Dividend Formula M

Tillväxtregulatorer (godkända till och med)

30 apr: Cuadro NT; Medax Max; Moddus M; Moxa

Se hela den detaljerade listan från Jordbruksverket: Bekämpningsrekommendationer, svampar och insekter 2019

Relaterade artiklar

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen