Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 29 september 2017

Kommunalrådet: "Det är fegt att börja ute på landsbygden"

Kommunalrådet Åke Carlson (C) menar att länsstyrelsen och övriga inblandade myndigheter visar dålig respekt för allmänheten.

– Det är fegt av dem att börja ute på landsbygden, säger han.

 Kommunalrådet Åke Carlson (C) i Uppvidinge tycker att Länsstyrelsen Kronoberg är feg som börjar sitt tillsynsarbete av regleringsdammar ute på landsbygden i stället för runt Växjö.
Kommunalrådet Åke Carlson (C) i Uppvidinge tycker att Länsstyrelsen Kronoberg är feg som börjar sitt tillsynsarbete av regleringsdammar ute på landsbygden i stället för runt Växjö. FOTO: Lena Gunnarsson

Åke Carlson, kommunalråd i Uppvidinge, ser med oro på länsstyrelsens försök att ta bort regleringsdammarna i flera av kommunens sjöar. Myndigheten driver ett liknande ärende som det i Alsterån rörande en fördämning i Mörrumsån och här är det Uppvidinge kommun som är ägare.

Skulle väcka ramaskri

Han konstaterar att kommunen har mer reglerad än oreglerad vattenyta och att de aktuella åtgärderna skulle väcka ett ramaskri bland medborgarna om de genomfördes.

– Naturskyddsföreningen kan inte förstå att folk är så måna om vattenspeglar men nu råkar det faktiskt vara på det sättet. Det som myndigheterna håller på med motsvarar inte allmänhetens uppfattning, säger Åke Carlson.

Om regleringsdammen vid Alstern försvinner är bedömningen att strandlinjen kommer att sänkas med flera meter. Åke Carlson tycker det vore intressant om länsstyrelsen gick in med samma krav på den närliggande Helgasjön i Växjö. Beslutet att dämma upp sjön togs på 1500-talet av Gustav Vasa och kan knappast anses giltigt så som Miljöbalken tolkas för närvarande.

– Jag tycker det är fegt att börja ute på landsbygden. De vet mycket väl vilket herrans liv det skulle bli om de i stället började i städerna, säger Åke Carlson.

Täcker hela kommunens elbehov

Uppvidinge kommun kommer att skicka en frivillig remiss till regeringen apropå förslaget till nya vattenbestämmelser i Miljöbalken. Åke Carlson konstaterar att den energi som kraftverken i Alsterån producerar täcker hela kommunens behov av el.

Kommunalrådet är kritisk till det inflytande som sportfiskeintressen har fått på de miljövårdande myndigheterna. Han menar att det finns en demokratisk fara i att miljöaktivister tar plats som offentliga tjänstemän samtidigt som de politiska beslutsfattarna hukar.

Helt orimligt

– Man pratar om att återställa vattendragen, men vad innebär egentligen det? Ska det se ut som för 300 år sedan? Eller för 10 000 år sedan? Det är helt orimligt, vi måste acceptera att gjort är gjort. Utan vattenkraften hade vi inte haft samhällen här över huvud taget, säger Åke Carlson.

Han menar att det strömfiske som finns en bit ned från Alsteråns regleringsdamm får räkna med en totalt torrlagd fåra sommartid om länsstyrelsen får sin vilja fram.

– Om det nu är så mycket pengar i sportfisketurismen som det påstås, varför köper de inte anläggningarna och river ut dem? Det kan man undra, för så fungerar ju marknadsekonomin normalt.

Relaterade artiklar

Till toppen