Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 september 2018

Kommunens VA-planer kostar honom en miljon

KÖPING.

För fiskaren och fastighetsägaren Roland Karlsson, 75, skulle kommunens planer på VA-anslutning kosta minst 900 000 kronor. Men han är inte ensam om att protestera – mer än hälften av ägarna till de 235 fastigheterna i området står bakom överklagandet.

 KÄMPAR MOT KOMMUNEN. Fiskaren Roland Karlsson, 75, äger en av två jordbruksfastigheter som berörs av Köpings kommuns planer på att ansluta sommarstugeområden till det egna VA-nätet. Att han redan har ett fullt fungerande enskilt avlopp med väl tilltagen markbädd och infiltrationsledning spelar ingen roll.
KÄMPAR MOT KOMMUNEN. Fiskaren Roland Karlsson, 75, äger en av två jordbruksfastigheter som berörs av Köpings kommuns planer på att ansluta sommarstugeområden till det egna VA-nätet. Att han redan har ett fullt fungerande enskilt avlopp med väl tilltagen markbädd och infiltrationsledning spelar ingen roll. FOTO: Per Groth

Stridsplatsen är ett idylliskt sommarstugeområde strax öster om Köping vid Mälarens norra strand. Det är dessa fastighetsägare som Köpings kommun vill ansluta till sitt VA-nät med hjälp av en 22 kilometer lång ledning som ska gå både till land och till sjöss.

Anslutningskostnad på 1 miljon

Roland Karlsson äger en av de två jordbruksfastigheter som berörs. Han är tredje generationen på gården och har yrkesfiskat sedan 1992, då han slutade sitt tidigare jobb som elektriker.

Roland har dessutom utvecklat fastigheten genom att dels göra i ordning byggnader för eget bruk men också hyra ut sommarhus och båtplatser.

Kommentarer från fastighetsägare (hämtade ur protestgruppens petition):

”För mig innebär detta att vi måste sälja vårt älskade sommarhus.”

”Orimliga kostnader för dem som har sommarstuga i området och orimliga ingrepp på naturen.”

”Jag värnar om miljön och finner Köpings kommuns hantering av ärendet skamlig och odemokratisk.”

”Ett dåligt och överstatligt sätt att tvinga folk att lämna sina sommarstugor.”

”Orimligt höga kostnader för ett utnyttjande på 10–20 dygn per år.”

”Det handlar inte om miljön utan om Köpings dåliga ekonomi.”

”Känns helt galet att folk som redan har en godkänd anläggning ska tvångsanslutas.”

”Mina föräldrar ligger sömnlösa på grund av detta beslut.”

”Det finns mer effektiva sätt än att ansluta till en redan överbelastad central avloppsledning.”

”Kommunens VA-politik är juridiskt dubiös, miljömässigt förkastlig och ekonomiskt ineffektiv.”

”Varför ska min fastighet med trekammarbrunn och infiltration tvångsanslutas till kommunalt VA?”

Antalet hus har nu blivit hans förbannelse. Kommunens planer innebär anslutningskostnader för de åtta bostadsenheter med toalett på någonstans mellan 900 000 och 1 miljon kronor, dessutom en årlig driftskostnad på cirka 40 000 kronor.

”Nuvarande systemet fungerar klockrent”

Roland Karlsson är arg, frustrerad och stundtals nedstämd. Han hade tänkt lämna ifrån sig en skuldfri fastighet till de två barnen som båda har bostäder på platsen. I stället står han mitt uppe i en uppslitande och infekterad tvist.

– Jag byggde 1992 ett avloppssystem med trekammarbrunnar, markbädd och infiltrationsledning. Den fungerar klockrent och släpper inte ut något i sjön. Det har aldrig varit några anmärkningar, säger Roland Karlsson.

Försökt förhandla sig till maxtak

För att bevisa det har Roland vid flera tillfällen inför politiker och andra inbjudna besökare tagit ett dricksglas av det renade vattnet och druckit det i deras åsyn. Även några av politikerna vågade smaka.

 Roland Karlssons fastighet med alla sina hus. Del 1.
Roland Karlssons fastighet med alla sina hus. Del 1. FOTO: Per Groth
 Roland Karlssons fastighet med alla sina hus. Del 2.
Roland Karlssons fastighet med alla sina hus. Del 2. FOTO: Per Groth

Han har på olika sätt försökt få kommunen att ändra sig. Helst skulle han vilja att hela fastigheten hamnade utanför området, men han har förstått att det då finns en rädsla för att andra ska begära samma sak.

Roland har också försökt förhandla sig till ett maxtak motsvarande kostnaderna för tre av husen.

– Men det är blankt nej till allt. Det sista mötet jag hade med kommunen slutade med att jag slog pekpinnen i bordet och lovade att göra allt i min makt för att stoppa detta vansinne, säger Roland Karlsson.

Fastighetsägare kritiska mot Köpings kommun

Ärendet är uppe i mark- och miljödomstolen där 170 fastighetsägare i området är med på överklagandet. Huvudargumentet är att det inte finns några analyser som påvisar att de enskilda avloppen innebär risker för människors hälsa eller för miljön.

I stället befarar fastighetsägarna större miljöpåverkan med kommunens storskaliga lösning när åtta kilometer ledning ska läggas på Mälarens botten och med fyra bräddningspunkter där orenat avloppsvatten riskerar att förorena sjön.

Fastighetsägarna är också kritiska till Köpings kommuns sätt att hantera ärendet. Exempelvis har de 15 vattenägarna aldrig kallats till något samrådsmöte trots att processen har pågått i över tio år.

I stället försökte man sig på en ”fuling” genom att erbjuda en mindre ersättning men bara ge tre veckors betänketid. Bara ett fåtal vattenägare skrev på avtalet och därför har kommunen nu ansökt hos Lantmäteriet om ledningsrätt.

 ARG OCH NEDSTÄMD. Eftersom Roland Karlsson har åtta hus på fastigheten skulle anslutningen till det sjöledningsnät som kommunen planerar kosta honom närmare 1 miljon kronor. En konsultfirma som de protesterande fastighetsägarna anlitat hävdar att lokala lösningar kan sänka kostnaderna till en tredjedel.
ARG OCH NEDSTÄMD. Eftersom Roland Karlsson har åtta hus på fastigheten skulle anslutningen till det sjöledningsnät som kommunen planerar kosta honom närmare 1 miljon kronor. En konsultfirma som de protesterande fastighetsägarna anlitat hävdar att lokala lösningar kan sänka kostnaderna till en tredjedel. FOTO: Per Groth

”Enda underlaget en enkätundersökning”

Konsultbolaget BMED gjorde på fastighetsägarnas uppdrag en genomgång av området med en offert som visade att olika lokala lösningar kan göra jobbet för en tredjedel av kostnaden för sjöledningsprojektet.

– Enda underlaget som kommunen har är en enkätundersökning om vilka typer av avloppssystem som fastigheterna har och en översiktlig bild av markförhållandena. Många har dessutom slutna tankar vilket innebär att deras avlopp redan hamnar i kommunens reningsverk, säger Anders Segerberg som samordnar motståndet bland fastighetsägarna.

”De som är beredda att betala är inte skrivna i kommunen”

Anders Segerberg menar att det långsiktiga syftet är att byta ut dagens bestånd av äldre sommarstugor mot dyrare året runt-bostäder som ska ge ekonomiskt pressade Köpings kommun mer skatteintäkter.

– Men det kommer aldrig att fungera. De som är beredda att betala är i regel människor som ändå inte är skrivna i kommunen, säger Anders Segerberg.

LÄS MER: Reporter Göran Berglund kommenterar VA-fallet i Köping

FAKTA: Beräknas kosta 84 miljoner kronor

– Verksamhetsområdet som Köpings kommun vill ansluta till sitt VA-nät består av 235 fastigheter spridda längs en 6 kilometer lång sträcka utmed Mälarens norra strand. Cirka 85 procent av fastigheterna är fritidsboenden. De närmaste husen ligger 5 kilometer från reningsverket.

– Det planerade ledningsnätet är 22 kilometer varav 8 kilometer läggs på sjöbotten. Det är tänkt att gå genom ett Natura 2000-område. Nätet kommer att ha fyra bräddutlopp där orenat avloppsvatten kan komma att spolas ut i sjön.

– Projektet är kostnadsberäknat till 84 miljoner kronor. Anslutningskostnaden till tomtgräns blir 230 000–310 000 kronor beroende på tomtstorlek. Därutöver får fastighetsägarna räkna med 50 000–100 000 kronor för inkoppling.

– Ett alternativt förslag med 15–20 mindre lokala reningsverk skulle enligt konsulten BMED reducera kostnaderna till en tredjedel.

– Sjöledningsnätet är föremål för två domstolsprövningar, dels beträffande verksamhetsområdet och taxorna och dels miljötillstånd för att lägga ledningarna.

LÄS MER: Politikerna börjar vackla om VA-beslutet

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen