Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 oktober 2009

Konsumentbojkott mot utebliven bedövning

Konsumenter i Nederländerna och Tyskland vill inte längre köpa kött från grisar som kastrerats utan bedövning. Detta har under 2009 drivit fram branschkrav i dessa länder som innebär startskottet på väg mot en förändring.

Jordbruksverket hoppas att svenska grisar ska kunna få lokalbedövning innan kastreringen. Ett nytt vaccin kan innebära att smågrisarna inte alls behöver kastreras genom operation.
Hangrisar kastreras då de är 2-7 dagar gamla för att undvika galtlukt i köttet då grisarna slaktas. Kastreringen utförs av djurskötaren utan bedövning.
Vissa EU-länder har gjort vägval under det gångna året. Grisbranschen i dessa länder har gjort överenskommelser för att komma ifrån den obedövade kastreringen av smågrisar. I Nederländerna ska grisarna sövas med koldioxid före kastreringen, och i Tyskland och Danmark behandlas grisarna med läkemedel för smärtlindring vid kastreringen.
Dessa förändringar har inte åstadkommits genom lagstiftning. Istället är det stora livsmedels- och snabbmatskedjor som har ställt krav på produktion med förbättrat djurskydd av det kött som köps in. Detta speglar betydelsen av konsumenternas önskemål för de varor vi vill köpa.

**Studie om lokalbedövning**
– Det är tveksamt om enbart smärtlindrande läkemedel förbättrar situationen för grisarna när de opereras. Behandlingen har ingen smärtlindrande effekt under operationen, effekten på smärta efter operationen är osäker och det finns risk för biverkningar. Istället menar verket att grisarna bör ges lokalbedövning innan kastreringen, säger Lotta Andersson på Jordbruksverket.
Lokalbedövning till grisar får idag bara utföras av veterinärer. I en studie som SLU och Svenska Djurhälsovården genomför prövas det om djurskötare efter utbildning kan ge grisarna lokalbedövning med lika gott resultat som veterinärer. Om resultaten visar att djurskyddet kan förbättras genom att djurskötaren ger lokalbedövning kommer Jordbruksverket att göra ändringar i föreskrifterna så att det blir möjligt.

**Godkänt vaccin mot galtlukt **
EU har godkänt ett läkemedel för vaccinering mot galtlukt. Vaccinet är alltså tillåtet att använda även i Sverige. Då hangrisarna vaccineras stannar deras könsutveckling av. Effekten är övergående, men blir tillfälligt densamma som vid en vanlig kastrering. Detta innebär att risken för kött med galtlukt är lika låg som hos de kirurgiskt kastrerade grisarna. Samma effekt alltså, men med hjälp av två injektioner istället för en operation.
Metoden är relativt dyr att använda för producenterna. Erfarenheten har även visat att metoden väcker en hel del frågor. Jordbruksverket har gjort en sammanställning av vanligt förekommande frågor och svar som rör vaccinering mot galtlukt.

**Fortsatt utveckling**
För att uppnå ett gott djurskydd för smågrisarna är det bästa att finna alternativ som inte alls innebär en kastrering genom operation. Jordbruksverket fortsätter därför att följa utvecklingen av övriga alternativ som kan vara praktiskt och ekonomiskt möjliga att använda i Sverige.
– Det är viktigt att stödja den forskning som bedrivs både i Sverige och i andra länder för att utveckla alternativ till den obedövade kastreringen av smågrisar, säger Lotta Andersson.

Källa: Jordbruksverket

Relaterade artiklar

Till toppen