Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 mars 2018

Kontrollera allt i SAM-ansökan innan du klickar "skicka"

Titta igenom din SAM-ansökan en extra gång innan du klickar på "skicka", och missa inte att kontrollera de varningar som kommer upp.

 Det är en poäng att vara noga innan man klickar på "skicka".
Det är en poäng att vara noga innan man klickar på "skicka".

Den 12 april är sista dagen för att skicka in sin SAM-ansökan. Men även om man är ute sent, är det viktigt att inte slarva – det kan kosta tusentals kronor i uteblivet stöd.

– Det händer inte så sällan att lantbrukare missar att göra åtgärder i sin ansökan trots att de fått upp en varning. Det kan innebära tusentals kronor i missade stöd, säger Anders Forsberg, enhetschef för geodatabasen vid Jordbruksverket.

Får man upp en varning innebär det att det kan finnas brister i ansökan, men det går att skicka in ansökan utan att göra ändringar. Ta därför en extra titt på varningarna och se om något behöver åtgärdas.

Få nyheter i år

I övrigt kommer lantbrukarna att känna igen sig i SAM Internet i år. Nyheterna är få.

– Största förändringen är högre krav på skiftenas noggrannhet och det är EU:s regelkrav, säger Anders Forsberg.

Om skiftena ligger utanför blocken hämtas de inte från föregående år. Då får lantbrukaren själv rita in skiftet.

– Enklast och bäst blir det om man använder funktionen för att autorita skiften. Då blir det en kopia av blockets gränser. Den angivna arealen på skiftet får skilja sig max 0,3 hektar från det ritade skiftets areal, säger Anders Forsberg.

Tips om SAM Internet:

  • – Inloggning på SAM Internet och Mina sidor kräver e-legitimation.
  • – Om någon annan ska göra ansökan krävs fullmakt. Det går enkelt och snabbt att fixa via Mina sidor. Det går också att skicka in en blankett men då är handläggningstiden cirka sju dagar.
  • – Använd rapporten Sammanställning 2018. I den finns uppgifter om dina block, dina stödrätter och dina åtaganden för miljöersättning som startade 2014 eller tidigare.
  • – På Mina sidor kan du följa din ansökan och se när du ska få dina pengar.
  • -I år kan filer bifogas i SAM Internet om man vill slippa att skicka in bilagor på papper.

Guide till de olika stöden

Här presenteras några av de stöd och ersättningar som du som lantbrukare kan söka. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd till unga jordbrukare

Upp till 55-60 euro per hektar i fem år. Betalas ut för max 90 hektar. Lantbrukaren får inte vara över 40 år när han eller hon söker stödet första året.

Nötkreatursstöd

För alla nötkreatur över ett år får man cirka 90 euro per djur. Beloppet varierar år från år. 2017 var det 91 euro, 2016 92 euro.

Kompensationsstöd

Lägsta ersättning som man kan få som kompensationsstöd är 250 kronor per hektar. Då ska man till exempel vara ett lantbruk av typ 3 och höra till kompensationsstödsområde 7.

Högsta ersättning man kan få är 5 400 kronor per hektar. Då ska man vara ett lantbruk av typ 1 och höra till kompensationsstödsområde 1.

Ersättningar ekologisk produktion

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor/andra ettåriga grödor (inte vallodling på åkermark): 1 500 kr/ha.

Potatis och grönsaker: 5 000 kr/ha

Frukt och bär: 7 500 kr/ha

Djurersättning åkermark där 1 ha åkermark motsvarar 1 djurenhet: 1 600 kr/ha.

Djurersättning betesmark där 2 ha betesmark motsvarar 1 djurenhet: 800 kr/ha

Miljöersättning

Betesmarker och slåtterängar, allmän skötsel: 1 000 kr/ha

Betesmarker särskild skötsel: 2 800 kr/a

Höjd ersättning 2018 för:

Slåtterängar, särskild skötsel: 5 500 kr/ha

Alvarbete: 1 400 kr/ha

Skogsbete: 3 500 kr/ha

Gräsfattiga marker: 2 700 kr/ha

Mosaikbetesmarker: 2 700 kr/ha

Cirka 13 procent av all mark med miljöersättning för betesmarker och slåtterängar är sådana marker att de kan få del av den höjda ersättningen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen