Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 mars 2019

”Kors i taket - de har insett att det finns getter i Sverige”

Jordbruksverket ändrar riktning på sina stödpengar så att de nu ska gå till djurbönder i stället för till vallodlare.

- Kors i taket, de har insett att det finns getter i Sverige, säger mejerskan och getbonden Eva Thoreson.

 Eva Thoreson, mejerska på Gålö gårdsmejeri, välkomnar Jordbruksverkets ändring av krisstöd till att gälla djurbönder.
Eva Thoreson, mejerska på Gålö gårdsmejeri, välkomnar Jordbruksverkets ändring av krisstöd till att gälla djurbönder. FOTO: Lasse Thoreson

Efter sommarens torka beslutade Jordbruksverket om ett krisstöd på cirka 87 miljoner kronor till landets drabbade vallodlare. Men efter en fördjupad analys riktar nu Jordbruksverket om stödet till att gälla djurbönder med nötkreatur, får och getter.

– Det är ju helt fantastiskt, säger mejerskan Eva Thoreson som driver Gålö gårdsmejeri tillsammans med sin man, getbonden Lasse Thoreson.

LÄS MER: Vallodlare blir utan stöd

Dock poängterar hon att för henne handlar det mindre om pengar och mer om principen. Att Jordbruksverket nu riktar fokus mot djuren ser hon som ett litet steg mot att i större utsträckning räkna getter som ett livsmedelsproducerande djur.

Fattas fortfarande pengar

– Jag har gjort ett snabbt överslag vad det kommer att innebära och det kommer fortfarande fattas pengar. Men nu har kanske Jordbruksverket insett att det finns getter i Sverige och det är jättebra, säger Eva Thoreson.

Jordbruksverket anser efter att ha sett över krisstödet att det i dagsläget inte går att belägga ett inkomstbortfall för vallodlarna.

Var välment

Myndigheten anser att de arealer som det handlar om till stor del utgörs av grovfoder som skulle säljas. De priserna har stigit och kommer därför i genomsnitt uppväga en minskad inkomst, enligt analysen.

– Det är de som inte har djur som det får konsekvenser för, men man måste också tänka på att pengarna skulle fördelas på väldigt många hektar. Pengarna var välment, men det försvinner lite på vägen när det späds ut på så stora områden. För oss här på gården blir slutresultatet lite samma grej på något vis. Vi är vallodlare och har mjölkkor. Så vi får ta del av stödet men det blir omfördelat, säger Anna Carlsson, ordförande i Svenska Vallföreningen och bonde på Täckinge Skogsgård.

LÄS MER: Yngwe vill sätta C-avtryck i vårbudgeten

Dags för killingar

På Gålö gårdsmejeri har Eva Thoreson och maken Lasse bråda dagar nu när det är dags för getostsäsongen att dra igång.

– Nu ploppar det killingar hela tiden. Det har kommit cirka 60 stycken och knappt hälften har fått. Så det kommer bli väldigt många den här gången. Och kanske kommer Jordbruksverkets beslut i det långa loppet leda till att geten ses som ett nyttodjur, säger Eva Thoreson. 

FAKTA: Jordbruksverkets räknemodell

Den totala vallarealen i Sverige är enligt officiell statistik cirka 1 050 000 hektar. Enligt beräkningarna används cirka 745 000 hektar inom mjölk- nötkötts- och lammproduktionen. Av den återstående vallarealen på cirka 305 000 hektar beräknas en stor del produceras för avsalu.

Cirka 233 000 hektar går för att täcka behovet av grovfoder för landets cirka 355 500 hästar. Av dessa hästar finns cirka 101 000 i jordbruksföretag. Om man förutsätter att dessa företag producerar sitt eget grovfoder återstår det cirka 237 000 hektar som i stor utsträckning avser grovfoder för avsalu. Det skulle motsvara ett stödbelopp på cirka 68 miljoner kronor.

Enligt officiell statistik var skördebortfallet på slåttervall i genomsnitt cirka 20 procent 2018 jämfört med snittet för perioden 2013-2017. Priset på grovfoder till häst ligger normalt omkring 2–3,50 kronor per kilo torr vara. Enligt uppgift varierar priserna för 2018 års skörd mellan 3 och 7 kronor per kilo torr vara.

Vid en relativt blygsam höjning av priset på 0,75 öre per kilo torr vara uppstår inte något inkomstbortfall i vallodling för avsalu.

LÄS ÄVEN: EU höjer maxbelopp för krisersättningen

Relaterade artiklar

Till toppen