Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 13 augusti 2018

Kostsamt för unga bönder att förverkliga gröna drömmar

I en ny undersökning som LRF Ungdomen genomfört tillsammans med Länsförsäkringar Skåne svarar var tredje ung medlem att det krävs 2-5 miljoner kronor att ta över gården, var fjärde att det krävs 5 miljoner kronor eller mer i startkapital för att affären ska gå ihop. Det här gör att många ägarskiften skjuts på framtiden.

 Var fjärde ung medlem i Skåne visar att det krävs 5 miljoner kronor eller mer i startkapital för att affären ska gå ihop.
Var fjärde ung medlem i Skåne visar att det krävs 5 miljoner kronor eller mer i startkapital för att affären ska gå ihop. FOTO: Mostphotos

– Det vi har haft på känn fick vi nu bekräftat. Jag är väldigt glad över den här undersökningen eftersom det är lättare att prata utifrån statisk än en ”känsla”. Det blir också lättare att försöka driva förändringar, säger Emilia Astrenius Widerström, ordförande i LRF Ungdomen.

Hon tycker att undersökningen som bygger på 500 svar från medlemmar mellan 16 – 36 år är ett bra underlag att bygga vidare på.

Sveriges lantbrukare blir äldre

Många unga vill satsa på gröna näringar, ändå blir Sveriges lantbrukare allt äldre. Medelåldern är i dag 58 år. Intresset finns och generationsskiften sker men de är inte tillräckligt många, menar Emelie Astrenius Widerström. Hon efterlyser nya lösningar för att unga ska kunna förverkliga sina drömmar.

Krävs mer startstöd

Att skapa ingångar för nya kapitalstarka ägare och underlätta för fler typer av ägarformer är exempel på åtgärder som skulle kunna förändra bilden av en åldrande bransch.

– Det behövs engagemang från politiskt håll. Det startstöd som finns idag kanske inte räcker till och vi behöver också hitta lösningar tillsammans med branschen. Vi vill ha bärkraftiga företag och då är det viktigt att tänka företagsamhet i ett tidigare skede. Crowdfundning och andra företagsformer än enskild firma och aktiebolag kan underlätta och ge nya förutsättningar.

Krävs mer kapital i söder

Behovet av kapital skiljer sig åt över landet. I Skåne svarar 39 procent att det krävs minst 5 miljoner kronor. Motsvarande andel i norra Sverige är 19 procent.

– Svårast är det för de som ska börja från scratch men även generationsskiften där man tar över föräldragården kan ta lång tid att få i hamn, i genomsnitt 5-8 år. Förutom fastigheten behövs ofta stora investeringar och moderna verktyg för att få verksamheten bärkraftigt, säger Emilia Astrenius Widerström.

LÄS MER: KRÖNIKA: ”Tänk på din efterträdare” (PREMIUM)

Relaterade artiklar

Till toppen