Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 6 oktober 2016

Kraftig ökning av antalet anmälda bluffakturor

Antalet anmälda bluffakturor ökade kraftigt under årets tredje kvartal. Jämfört med samma period i fjol var ökningen i hela landet över 30 procent.

Bild 1/2 FOTO: Anders Fällman
Bild 2/2 FOTO: Anders Fällman

Under juli-september i år anmäldes 4 020 bedrägerier med bluffakturor i hela landet. Det ska jämföras med 3 051 motsvarande månader i fjol, visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Sedan årets början har dock anmälningarna om bluffakturor gått ned. Till och med tredje kvartalet 2015 var antalet 10 686. I år uppgick anmälningarna till 9 345, en minskning med cirka 12 procent.

Fler inbrott

Vad gäller inbrottsstölder i garage, bensinstationer och bilverkstäder har anmälningarna ökat något under årets första nio månader, från 4 888 i fjol till 5 110 i år.

Stölder och snatterier på byggplatser samt i bodar och baracker låg kvar på en relativt oförändrad nivå med 1 478 anmälningar i år jämfört med 1 433 förra året.

De anmälda stölderna av lastbilar, släp och dylikt för yrkesmässig godsbefordran har ökat från 329 till 382.

Illegal jakt

Antalet anmälda fall av illegal jakt på varg, björn, järv, lo och kungsörn var 61 i fjol jämfört med 52 i år.

För dieselstölder saknas jämförelsetal med fjolåret till följd av att polisen i år införde nya brottskoder.

Den preliminära statistiken visar att till och med september i år anmäldes 2 829 fall av dieselstöld ur större fordonstank, exempelvis traktorer och entreprenadmaskiner.

Under samma period tog polisen emot 356 anmälningar om stöld av diesel ur större tankar som inte är kopplade till fordon.

Relaterade artiklar

Till toppen