Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 21 september 2017

Kraftigt trendbrott för mjölkbönderna

Ekonomin för mjölkproducenter har förbättrats efter en svår period. LRF Mjölks lönsamhetsindikator – mjölkintäkt minus foderkostnad – närmar sig de högsta nivåerna som uppnåtts de senaste tio åren.

FOTO: Hans Runesson

– Den har stigit ganska kraftigt de senaste månaderna. Om man jämför med för ett år sedan så är det en otrolig skillnad. Det är verkligen välkommet efter den press mjölkproducenterna har haft. De har många hål att fylla, säger Agneta Hjellström på LRF Mjölk.

LRF Mjölks beräknade nyckeltal mjölkintäkt minus foderkostnad, har nära fördubblats sedan bottennivån förra sommaren för konventionell mjölk. Noteringen för första halvan av september ligger på 2,08 kronor per kilo mjölk. För ekologisk mjölk, som inte hade samma djupa svacka förra året, ligger noteringen på 2,35 kronor per kilo.

 Mjölkintäkt minus foderkostnad kr/kg ECM för konventionell mjölk (blå) och ekologisk mjölk (orange) exklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalning. Kurvan gäller för 2006-2017. Källa: LRF Mjölk.
Mjölkintäkt minus foderkostnad kr/kg ECM för konventionell mjölk (blå) och ekologisk mjölk (orange) exklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalning. Kurvan gäller för 2006-2017. Källa: LRF Mjölk.

LRF Mjölk använder utbetalat avräkningspris som rapporteras till Jordbruksverket och beräknade foderkostnader för en typgård med en viss foderstat i sin kalkyl.

Lönsamheten har främst förbättrats på grund av högre avräkningspriser på mjölk.

Dyrare utsäde, gödning och diesel

Foderkostnaderna utvecklas på olika håll. Konventionellt grovfoder har blivit drygt fem öre dyrare per kilo torrsubstans på ett år, enligt LRF Mjölks kalkyl. Det motsvarar lite mindre än fem procent. Kostnadsökningen för ekologiskt grovfoder är något lägre.

– Det är framför allt dyrare utsäde och priser på gödning och diesel som har stigit. Arbetet har också blivit dyrare, samtidigt som volymen grovfoder inte har stigit, säger Agneta Hjellström.

Många mjölkföretag har haft svårt att få ihop en bra mängd grovfoder i år.

– Att grovfoderskörden ser ut som den gör blir en utmaning för stallsäsongen och påverkar vilken foderstrategi man väljer.

Ser ljusare ut än på länge

Priserna på konventionellt kraftfoder har sjunkit som en följd av att råvarorna har haft en stabil eller vikande pristrend.

Sammantaget ser det ljusare ut än på länge för mjölkföretagen.

– Man ser att det finns en optimism, avkastningen ökar en del och invägningen ökar också i vissa områden. Vi ser också att det är färre mjölkföretag som slutar.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen