Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 28 november 2018

Krångliga regler dämpar växtkraften

Närmare hälften av företagen i de gröna näringarna anser att regelkrångel är ett stort hinder för utveckling och tillväxt, visar en rapport som är ny i sitt slag.

 Anders Johannesson vid LRF har skrivit ut de branschregler som en svensk lantbrukare måste ta hänsyn till. Listan är tre meter lång.
Anders Johannesson vid LRF har skrivit ut de branschregler som en svensk lantbrukare måste ta hänsyn till. Listan är tre meter lång. FOTO: Johan Sedenius

Det är Tillväxtverket som för första gången har fördjupat sig i sektorn. Verket har ända sedan 2002 regelbundet genomfört enkätundersökningar bland små och medelstora företag i Sverige, men inte förrän nu har undersökningen riktats också mot jordbruk, skogsbruk och fiske.

Resultaten visar att 45 procent av företagen i de gröna näringarna uppfattar lagar och myndighetsregler som hämmande för utvecklingen, vilket är en nästan dubbel så stor andel som inom övriga företag där genomsnittet är 24 procent.

Problem med arbetskraft

Andra faktorer som anses hindrande är tillgång till lämplig arbetskraft, kapacitet i utrustning och lokaler samt tid för kärnverksamhet och strategiska frågor.

Undersökningen visar vidare att företag i de gröna näringarna är något mindre optimistiska om framtida tillväxt jämfört med övriga företag. Bland de gröna företagen tror 26 procent på ökad lönsamhet de kommande tre åren jämfört med 41 procent bland övriga företag.

Det är också vanligare att företag i de gröna näringarna vill växa endast genom ökad omsättning jämfört med övriga företag där en större andel vill växa även med att anställa.

Många beviljas lån

Ytterligare ett resultat är att företagen i den gröna sektorn i högre grad än övriga företag beviljas lån och krediter, 44 procent jämfört med 23 procent.

Tillväxtverkets slutats vad gäller lagar och regler är att det krävs en översyn av både lagstiftning och tillämpning.

Anders Johannesson är expert på företagsvillkor vid LRF, som har ingått i en referensgrupp i arbetet med rapporten.

Vad tycker du om undersökningen?

– Det är superbra att man har tagit fram det här materialet för de gröna näringarna behöver ta sin plats i näringslivet. Hittills har jordbruk, skogsbruk och lite till särredovisats. Det är hög tid att sektorn inkluderas, säger Anders Johannesson.

Det är väl känt sedan länge att många lantbrukare uppfattar summan av alla regler som ett tungt ok. Varför händer det ingenting?

– Det finns ett inbyggt motstånd mot förändring, det är krångligt att ändra lagstiftningen. I stället för att kasta in hafsverk till lagstiftning borde man titta på det befintliga och ändra det till något bättre.

Vilka förhoppningar kan lantbrukarna knyta till livsmedelsstrategin vad gäller förenklingar på regelområdet?

– De som driver strategin, exempelvis Jordbruksverket, kommer att göra det de kan, men det räcker inte. Riksdagen är inte bäst på att driva de här frågorna, tvärtom.

Vad skulle förenklingar och snabbare tillståndsprocesser betyda för näringen som helhet?

– Det skulle vara mycket lättare att ta investeringsbeslut. Om vi bortser från torkkrisen ser vi delbranscher där företagare undviker att investera för de ser inte möjligheten att få fram rätt arbetskraft.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen