Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 november 16

Krav på 10 meters skyddszoner tas bort

Kemikalieinspektionen tar bort det hårt kritiserade villkoret på 10 meters permanent bevuxna skyddszoner för specifika växtskyddsmedel. Redan nästa odlingssäsong kan odlare slippa kravet.

Bild 1/2 FOTO: Anders Fällman
Bild 2/2 FOTO: Anders Fällman

Forskare och föreningen Sveriges Spannmålsodlare riktade i somras hård kritik i Land Lantbruk mot att allt fler växtskyddsmedel får krav på 10 meters bevuxna skyddszoner mot vattendrag.

Onödigt i Sverige

Huvuddraget i kritiken är att de breda skyddszonerna generellt inte behövs i Sverige för att skydda vattendragen. Nu meddelar Kemikalieinspektionen att villkoret helt slopas när nya växtskyddsmedel ska godkännas.

– Vi har arbetat med att få till en annan hantering ända sedan vi införde villkoret för skyddszonerna. Nu har vi kommit till en punkt där vi anser att det är välbehövligt att få till en förändring, säger Mats Allmyr, miljöriskbedömare på Kemikalieinspektionen.

"Kan gälla från nästa odlingssäsong"

För de 22 växtskyddsmedel som redan har villkoret blir det upp till de produktansvariga företagen att lämna in en ny ansökan för villkorsändring. När en sådan ansökan kommit in kan den behandlas relativt snabbt.

– Vår förhoppning är att beslutet ska kunna få effekt och börja gälla redan nästa odlingssäsong, säger Mats Allmyr.

En förutsättning är också att tillverkarna hinner trycka nya etiketter eftersom det är villkoren på produkternas etiketter som gäller.

"Verkligen en helomvändning"

Per Sandberg, ordförande för Sveriges Spannmålsodlare, Spmo, välkomnar beslutet att ta bort villkoret.

– Det är verkligen en helomvändning eftersom Kemikalieinspektionen förut har hävdat att alternativet är att förbjuda preparaten helt och hållet, säger han.

Kemikalieinspektionen införde möjligheten att godkänna växtskyddsmedel med villkoret för sex år sedan. De tio meternas skyddszoner ska minska risken för ytavrinning av växtskyddsmedel och därmed hindra att ämnen som är skadliga för vattenlevande organismer hamnar i vattendragen.

Inte anpassat till svenska förhållanden

En forskningsrapport från Sveriges Lantbruksuniversitet har däremot visat att beräkningsmodellen som användes för att uppskatta risken för ytavrinning inte är representativ för svenska förhållanden.

Svenska jordar är ofta dränerade och är överlag mindre känsliga för erosion vilket gör att ytavrinning bara förekommer på en mindre andel av åkermarken. Det är framför allt den kritiken som gör att Kemikalieinspektionen nu tar bort villkoret.

Istället för att införa nya villkor ska man jobba tillsammans med andra berörda myndigheter och intressenter för att minska riskerna för ytavrinning i jordbrukslandskapet.

LÄS MER: Fler restriktioner mot besprutning att vänta

Fakta

Produkterna det gäller är: 

Banjo 500 SC

Banjo Forte 

Belvedere

Folpan 500 SC

Mistral 70 WG

BASF Forbel 750 

Chekker

Delaro SC 325

Gratil 75 WG

Proline EC 250 

Sekator OD

Sencor SC 600

Cymbal 45

Lentagran WP

Safari 50 DF

Roxy 800 EC

Danitron 5 SC 

Leimay

Alliance

Boxer 

Switch 62,5 WG

Betsana SC

Relaterade artiklar

Till toppen