Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 31 maj 2017

Kravet: Flytta LRF närmare medlemmen

En av stämmans viktigaste motioner. Så sa flera talare om LRF Östergötlands motion om att flytta LRF närmare medlemmen.

 Peter Borring, LRF Östergötland.
Peter Borring, LRF Östergötland. FOTO: Ann Lindén

LRF Östergötland yrkade i sin motion att en organisationsmodell skulle utredas där fler av koncernens riksmedarbetare skulle kunna vara placerade på olika regionkontor ute i landet och ge regioner och kommungrupper mer resurser.

”Otroligt viktigt att vi sätter i gång”

Riksförbundsstyrelsen skrev i sitt svar att man var beredd att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta utveckla arbetet för att flytta LRF närmare medlemmen.

Peter Borring, LRF Östergötland, förklarade att han i stort sett var nöjd med styrelsens svar, men att han ville ha tillägget att även LRFs resurser skulle flyttas närmare medlemmen.

– Det är otroligt viktigt att vi sätter i gång en utveckling, sa Peter Borring.

”Storstaden måste inte vara normen”

Flera röster från regionerna påpekade vikten av att fler av LRFs medarbetare jobbar ute i regionerna.

– Experter skulle oftare placeras i regionerna. Men vi menar inte att dagens personal ska tvingas ut i landet, det vore mot mänskliga rättigheter. Men vid nyanställning ska man se över var den personen kan vara placerad. Storstaden måste inte vara normen, sa Håkan Nilsson, LRF Jämtland.

Vad gällde förslaget om att flytta resurser så fanns det delade meningar bland regionerna och Peter Borrings yrkande avslogs.

Relaterade artiklar

Till toppen