Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 maj 2018

Krävs investeringar för dränerad åkermark

Det behöver investeras omkring 1 miljard kronor per år för att den svenska åkermarken ska få en tillfredsställande dränering och klara framtida klimat, visar en stor kartläggning.

FOTO: Kerstin Davidson

På uppdrag av regeringen och som ett led i arbetet med den nationella livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt avvattningen i jordbruket.

Verket har utgått från jordbrukarnas egen uppfattning om underhållsbehovet. Till det kommer genomgång av arkiv och bedömningar tillsammans med SLU och SMHI.

Bristfällig dränering på en femtedel av åkerarealen

Det konstateras att avvattningen är eftersatt redan i dag. Förändringar i klimatet med bland annat ökad nederbörd, mindre tjäle och längre växtsäsong ställer ytterligare krav på dränering.

Jordbrukarna bedömer att drygt en femtedel av åkerarealen har bristfällig dränering. Mindre än en halv procent av realen täckdikas varje år.

Jordbruksverket kommer fram till att investeringarna i täckdikning skulle behöva bli två till tre gånger större än i dag, vilket innebär upp mot 1 miljard kronor per år.

”Regelverket bör ses över”

Det nuvarande regelverket för att klimatanpassa avvattningen anses dock vara ett hinder. Det handlar både om hur ansvaret ska fördelas mellan dem som har nytta av anläggningarna och om avvägningar för skydd av miljö och andra samhällsintressen.

”Regelverket för avvattning av all mark bör ses över och inkludera både markavvattning och dagvatten. Det är också viktigt att behovet av investeringar inom dränering beaktas i det fortsatta arbetet med att se över regler som rör generationsskifte och arrende”, heter det i rapporten.

Slutsatsen är att det behövs ökad kunskap liksom mer av forskning och utveckling på området. Jordbruksverket pekar också på att det finns skäl att överväga ökat stöd för dräneringsåtgärder i kommande landsbygdsprogram.

LÄS MER: Lägre potatisskörd 2017

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen