Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 12 juni 2017

Kritik mot stopp av småskaliga vattenkraftverk utan tillstånd

Ett 20-tal ägare till småskalig vattenkraft i Västra Götalands län uppmanas av länsstyrelsen att stänga av sin strömproduktion eftersom deras anläggningar saknar tillstånd. Västsvensk vattenkraftförening menar att myndigheten borde avvakta kommande lagförslag.

FOTO: LRF Media

De vattenkraftsägare som fått brevet har antingen genom beslut eller genom domar fått veta att deras anläggningar inte är miljögodkända. Många av dem ansökte aldrig om tillstånd på grund av de höga kostnader, minst 500 000 kronor, som är förknippade med processen. Utanpå det kommer investeringar i form av exempelvis fiskvägar.

– Vi fick 2012 genom ett regleringsbrev i uppdrag att bedriva en tillsynskampanj och det är ur dessa förelägganden som denna situation har uppstått. Den som vid ett visst datum inte har tillstånd har inte rätt att bedriva sin verksamhet och beslut ska efterlevas, säger Jan Gustafsson, enhetschef på Länsstyrelsen Västra Götaland.

”Detta som gäller”

Det som länsstyrelsen kallar informationsbrev skickades ut i månadsskiftet april–maj. Det har enligt Jan Gustafsson gått till ett 20-tal vattenkraftsägare i länet.

– Om det i beslut eller i dom har bestämts att produktionen ska stängas av är det detta som gäller. Vilka följderna blir för den som inte efterlever det får vi återkomma till, men det kan bli fråga om vite, säger Jan Gustafsson.

Agerandet upprör Västsvensk Vattenkraftförening som i ett uttalande från sin årsstämma kallar det för ”destruktiv myndighetsutövning”. Ordföranden Johan Hillström menar att länsstyrelsen borde avvakta det lagförslag som ska komma inom kort och som ska innebära en förenklad tillståndsprocess.

– Visserligen har länsstyrelsen laglig rätt att köra på, men det följer enligt oss ingen god förvaltningssed. Det finns en tydlig beställning från politiskt håll om förenklade regler. På det här sättet blir det inte heller någon likabehandling, säger Johan Hillström.

”För mycket pengar på byråkrati”

Han ser annars en risk för att de drabbade vattenkraftsägarna kan hinna drabbas av föreläggande om utrivning innan nya bestämmelser är på plats.

– Villkoren för att söka tillstånd är så dåliga att många har avstått. Det går åt alldeles för mycket pengar åt byråkrati. Nu väntar vi dessutom på att en stödfond finansierad av de stora elbolagen ska komma på plats, säger Johan Hillström.

Jan Gustafsson på Länsstyrelsen Västra Götaland menar att läget delvis har ändrats sedan det kritiserade brevet skickades ut. Signaler har kommit om att en ny lag kan vara på plats redan från den 1 januari 2018 och att den ska innehålla bestämmelser om en förenklad tillståndsprocess.

– Då får vi tänka till ett varv till och då kommer vi inte att driva det vidare. Vi hoppas att regeringen lägger sin proposition så snart som möjligt, säger Jan Gustafsson.

Relaterade artiklar

Till toppen