Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 9 januari

Lägsta tillväxten i mjölkproduktion på tre år

Bland världens sju största exportländerna av mjölk är tillväxten i mjölkproduktion den lägsta på tre år, visar den senaste rapporten från Rabobank.

 Tillväxten hos "the big 7" är den lägsta på tre år enligt mjölkmarknadsprognosen för 2019.
Tillväxten hos "the big 7" är den lägsta på tre år enligt mjölkmarknadsprognosen för 2019. FOTO: Mostphotos

Tillväxten i mjölkproduktion hos världens sju största mjölkexportörer – USA, EU, Nya Zeeland, Australien, Brasilien, Argentina och Uruguay – fortsatte att minska under det sista kvartalet 2018. Enligt den senaste mjölkmarknadsrapporten från Rabobank.

USA har redovisat sin lägsta årliga tillväxt sedan 2013 och i Europa och Australien är det torkans effekter som inverkat på mjölkproduktionen under fjolårets andra hälft. I vissa delar av världen har det dock skett viss tillväxt. I Brasilien exempelvis har lägre foderpriser och högre mjölkpris banat väg för ökad produktion jämfört med föregående år.

PROGNOS

Regionala mjölkmarknader första kvartalen 2019

EU:

Här förväntar sig Rabobank att torkan håller tillbaka mjölkproduktionen i Europa under årets första kvartal. Låg tillgänglighet på högkvalitativt silage och höga slaktnivåer under den senare halvan av 2018 är faktorer som begränsar tillväxtmöjligheten.

Australien:

Marginalerna är fortsatt pressade under 2019 och produktionsnivån av mjölk kommer hålla sig långt under den förra våren.

Kina:

Landet väntas fördubbla importen av mjölk under 2019. Kinas ekonomiska tillväxtutsikter medför dock en osäkerhet kring tillväxten i efterfrågan på mjölk och mjölkproduktion – i en tid då produktionskostnaderna ökar som en följd av stigande foderpriser och handelskriget med USA.

USA:

Här steg mjölkproduktionen med en procent jämfört med föregående år. Det är den lägsta tillväxten landet haft sedan 2013 och beror på en 25-procentig minskning i produktionsmarginaler. Att vi får se några betydande marginalförbättringar före det andra kvartalet 2019 är osannolikt.

Nya Zeeland:

2018 var ett starkt produktionsår med goda väderförhållanden och starka skörderesultat. Landet väntas lyfta sin produktion med 4,5 procent till andra kvartalet 2019.

Sydamerika:

Det fjärde kvartalet 2018 steg produktionen i Argentina, Brasilien och Uruguay som går in i 2019 i ett bättre läge än vid samma tid föregående år. Efterfrågan kommer att förbli svag i Argentina men en gradvis återhämtning förväntas för Brasilien.

LÄS MER: Export av ryska mejeriprodukter på frammarsch

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen