Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 27 augusti 2019

Landsbygdsprogrammet - miljövänligt men krångligt

Utan miljöersättningar från landsbygdsprogrammet hade arealen betesmark minskat och större area­ler troligen vuxit igen. Men programmet är onödigt krångligt och dyrt att hantera, enligt en rapport från Jordbruksverket.

 Utan ersättningar från landsbygdsprogrammet hade arealerna betesmark minskat och större area­ler hade troligen vuxit igen, enligt Jordbruksverkets rapport.
Utan ersättningar från landsbygdsprogrammet hade arealerna betesmark minskat och större area­ler hade troligen vuxit igen, enligt Jordbruksverkets rapport. FOTO: Hasse Holmberg/TT

Flera av ersättningarna inom landsbygdsprogrammet är viktiga för att nå mål om biologisk mångfald, kulturmiljö och minskat näringsläckage. De många olika stöden leder dock till ett krångligt, dyrt och administrativt tungt program.

Flera stöd för samma sak

– I nuvarande program har vi exempelvis flera stöd som kan ges för samma sak, säger Lina Andersson, enhetschef på Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet.

Inför kommande programperiod arbetar Jordbruksverket för att bättre knyta an till den nationella livsmedelsstrategin och miljömålen. De menar även att det är viktigt att nästa landsbygdsprogram innehåller färre olika projekt- och företagarstöd och att stödnivåerna blir mer enhetliga i landet. Däremot föreslår de inte att någon av miljöersättningarna ska tas bort.

Viktigt att ersätta

Ersättningen för betesmarker och slåtterängar lyfts som särskilt betydelsefulla för att behålla markerna och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

– Det är väldigt viktigt att ersätta för det miljöarbete som lantbruket bidrar till. Har vi inte de här ersättningarna kan man heller inte förvänta sig att jordbrukarna ska ha råd att utföra den här samhällsnyttan, säger Lina Andersson.

Vad mer kommer ni ta med er från utvärderingen?

– Vi har särskilt sett att kompetensutveckling och rådgivning haft god effekt för att öka konkurrenskraft och förbättra miljö- och klimatarbetet. Om det kan kombineras med investeringsstöden kan det troligen ge ännu bättre effekt, säger Lina Andersson.

Fakta: Landsbygdsprogrammet

Det svenska landsbygdsprogrammet är del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP och har en budget på totalt 37 miljarder kronor. Innehåller ersättningar som bland annat ska bidra till bättre konkurrenskraft och minskad miljö- och klimatpåverkan inom jordbruket. Särskilda prioriteringar är miljö, hållbarhet och innovation.

Programmet pågår till 2020. Därefter påbörjas en ny sjuårig programperiod.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen