Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 29 september 2017

Länsstyrelsen: "Det måste finnas ett modernt tillstånd"

Ett modernt miljötillstånd är överordnat allt annat, enligt Jan Grosen, chef för vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen Kronoberg. Han tillbakavisar också kritiken om att han själv skulle vara jävig i egenskap av sportfiskare.

 Jan Grosen är chef för vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen Kronoberg.
Jan Grosen är chef för vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen Kronoberg. FOTO: Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsens krav på att Alsteråns kraftverksförening ska söka nytt tillstånd för sin regleringsdamm grundar sig på de så kallade Gisslarbodomarna i Mark- och miljööverdomstolen. Domarna anses av berörda myndigheter vara vägledande.

– Det måste finnas ett modernt tillstånd enligt Miljöbalken. Som det är nu finns det inga villkor, inga spelregler, säger Jan Grosen.

Men kraftverksföreningen tillämpar ju en dämningsgräns för sommarhalvåret och en för vinterhalvåret, allt enligt en gammal dom?

– Den är inte att jämställa med tillstånd. Sedan får man komma ihåg att anledningen till att tillsynsärendet startade var att allmänheten har klagat på regleringen. Man har klagat på lågt vatten i Alstern och lågt vatten i Alsterån, säger Jan Grosen.

Vilket väl är två oförenliga önskemål, i synnerhet när de har rått tre torrår?

– Ja, men risken är att föreningen försöker tillgodose olika synpunkter från allmänheten och att det då blir godtyckligt.

Den officiella målsättningen med tillståndet är att uppnå god ekologisk status för Alsterån. Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift innebär det en oreglerad sjö med en variation på 25 centimeter uppåt och nedåt. Kraftverksföreningen och Uppvidinge kommun menar att det leder till en drastisk sänkning av vattennivån i sjön.

– Jag har väldigt svårt att tro att Alstern skulle sänkas flera meter och jag vill inte spekulera i det innan jag vet vad föreningen vill söka tillstånd för, säger Jan Grosen.

Men tillämpar ni inte Havs föreskrifter?

– De är vägledande och en del av prövningen enligt Miljöbalken. Om det går att säkerställa miljömålen på annat sätt så kommer vi att göra det, men det är i slutändan överväganden som mark- och miljödomstolen får göra.

Kommunalrådet Åke Carlson i Uppvidinge tycker att länsstyrelsen är feg som börjar med sjöar på landsbygden och inte med den stadsnära Helgasjön. Hur ser du på den kritiken?

– Vi utövar visst tillsyn på Helgasjön. Den är Växjö kommuns ansvar och vi har haft en dialog med kommunen angående alla dess anläggningar, säger Jan Grosen.

En av kritikerna mot regleringen av Alsterån är arrendatorn av strömfisket. Men med en oreglerad sjö skulle det bli ännu mindre vatten – hur går det ihop?

– Om det är så kan ju strömfisket söka tillstånd för reglering. Vi får se, ärendet får ha sin gång.

Du är själv sportfiskare och kraftverksföreningen menar att det föreligger delikatessjäv när du är med och hanterar ett ärende som detta. Hur ser du på det?

– I så fall får föreningen väcka den frågan. Jag gör själv inte den bedömningen och det gör inte heller juristerna här på länsstyrelsen, svarar Jan Grosen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen