Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 7 juni 2019

Länsstyrelsen överklagar inte grisdom

Förvaltningsrättens dom, som avvisade myndighetens föreläggande om storleken på liggytan i en företagares grisningsboxar, står fast. Länsstyrelsen i Skåne kommer inte att överklaga.

 Margareta Åberg, LRF:s grisexpert, tycker det är bra att länsstyrelsen fått sitt prejudikat och att frågan inte behöver dras i långbänk.
Margareta Åberg, LRF:s grisexpert, tycker det är bra att länsstyrelsen fått sitt prejudikat och att frågan inte behöver dras i långbänk. FOTO: LRF

Enligt föreläggandet måste djurhållarens digivande suggor som hålls i ströad liggbox ha tillgång till en liggyta på helt golv om minst 2×0,7 meter. I de boxar där suggan måste använda spalt som liggyta, skulle det hela tiden finnas strömedel på spalten.

Detta överklagades av lantbrukaren, som sedan fick rätt i Förvaltningsrätten.

Behövde prejudikat

Länsstyrelsen i Skåne har nu analyserat domen, och har valt att inte överklaga till kammarrätten. Sanna Wettebring Geidenmark, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Skåne skriver i ett yttrande bland annat att vägledning och yttranden från Jordbruksverket skiljer sig avsevärt från föreskriftstexten, och att de därför behövde prejudikat från domstolarna för att kunna svara djurhållare på vad som gäller om suggans liggyta.

– Svaret från domstolen är tydligt. Vi kan inte kräva att suggan har tillgång till 2×0,7 meter av det hela golvet och vi kan inte heller kräva strö för komfort i större utsträckning än annars på den delen som är spalt, skriver hon i ett mejl till Land Lantbruk.

Sveriges djuromsorg världsledande

LRFs grisexpert Margareta Åberg, som vittnade till grisbondens fördel, tycker det är bra att länsstyrelsen fått sitt prejudikat och att frågan inte behöver dras i långbänk:

– Att hålla en god djuromsorg är helt avgörande för svenska grisbönder och vi vågar påstå att vi är världsledande där. Det känns mycket bra att Förvaltningsrätten i sitt beslut konstaterade att grisuppfödare fått godkänt i förprövningen och följt alla gällande regelverk kring boxens utformning, säger Margareta Åberg.

LÄS MER: Viktig dom om grisningsboxar

Länsstyrelsens yttrande i sin helhet:

”Vi har genom åren sett att det kommer mer och mer inredning och annat i de ströade liggboxarna som begränsar suggans tillgång till liggarean. Vi ser också att det i många fall finns väldigt lite strö för komfort. Vi får också frågor från våra djurhållare om man kan bygga på det ena eller det andra sättet, respektive hur mycket man måste strö.

Enligt föreskriften ska en digivande sugga ha en liggarea på 4 kvadratmeter varav en kvadratmeter får vara dränerande. Den icke dränerande delen ska vara en sammanhängande rektangulär yta som spänner över hela boxens bredd. Ingenstans i föreskriften står det att något av ytan får göras otillgängligt för suggan.

Enligt vägledning och yttrande från Jordbruksverket får sådana ytor där smågrisarna kan röra sig fritt, till exempel smågrisgömma, och ytor under avbärarrör räknas in i de föreskrivna areorna. Det som nämns om ytor som suggan inte får utestängas ifrån är att suggan ska kunna ligga i naturlig liggställning med hela sin kropp på liggytan.

Vägledning och yttranden skiljer sig alltså avsevärt från föreskriftstexten. Eftersom föreskriften, vägledningar, yttranden och meddelanden från JV är formulerade som de är, behöver vi prejudikat från domstolarna för att kunna svara våra djurhållare på vad som gäller om suggans liggyta. Vi prövade att kräva att suggan skulle ha tillgång till en yta av 2×0,7 meter på det hela golvet, alternativt att den del av denna yta som var spalt skulle strös för komfort.

Svaret från domstolen är tydligt. Vi kan inte kräva att suggan har tillgång till 2×0,7 meter av det hela golvet och vi kan inte heller kräva strö för komfort i större utsträckning än annars på den delen som är spalt.”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen