Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 september 2017

Länsstyrelsen: Stenmuren har ett högt värde

Det finns ingen dokumentation om vilka biologiska värden stenmuren hos Örjan Svensson och Martin Terning hyser. Men värdet är ändå högt, enligt länsstyrelsen.

Att det borttagna odlingshindret ger en ekonomisk vinst räcker inte för att beviljas dispens från biotopskyddet. Dessutom gäller att ”biotopskyddets syften fortfarande tillgodoses” .

Johanna Wallenius är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Blekinge och det var hon som övertog Örjan Svenssons och Martin Ternings ärende och beslutade att avslå deras ansökan. Hon svarar på Land Lantbruks frågor via e-post.

Biologiskt värde

Trots att det i det aktuella exemplet handlar om två fält på 15 respektive 8 hektar hävdar Johanna Wallenius att det är fråga om en bygd där jordbruket är rationaliserat. Till skillnad från sökandena menar hon att stenmuren i fråga därför har ett högt värde.

Johanna Wallenius skriver att länsstyrelsen inte har inventerat vilka biologiska värden som finns i muren men att den generellt utgör livsmiljö, tillflyktsort och spridningsväg för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter till exempel lavar, mossor, grod- och kräldjur, insekter, spindlar, fåglar och smådäggdjur.

”Flera av dessa djur behöver således inte befinna sig permanent vid stenmurarna för att murarna ska utgöra ett viktigt element i jordbrukslandskapet”, skriver hon.

Omvänd bevisföring

I det här fallet gäller omvänd bevisföring. Det är lantbrukarens sak att i egenskap av sökande inventera biotopen och motbevisa länsstyrelsens påståenden.

Det visar sig också att eventuella kompensationsåtgärder inte påverkar myndighetens beslut, allt enligt Naturvårdsverkets vägledning. Den frågan blir aktuell först när en dispens redan är beviljad.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen