Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 januari 2018

Lantbrukare överklagar förbud mot växtskyddsmedel

Nio lantbrukare har av Århus kommun förbjudits att använda växtskyddsmedel. Landbrug & Fødevarer har nu överklagat beslutet.

FOTO: Björn Ullhagen

Efter att ha funnit spår av pesticider i vattnet har Århus kommun förbjudit nio lantbrukare i Beder, beläget vid kusten söder om staden, att använda växtskyddsmedel.

Danska lantbrukarorganisationen Landbrug & Fødevarer menar att beslutet är fattat utan sakliga skäl och driver nu frågan i en överklagandenämnd.

”Inte uppfyllt bevisbördan”

– Kommunen har inte uppfyllt sin bevisbörda för att ett förbud skulle vara nödvändigt för att säkra dricksvattnet i Beder-området. Det är ett grundläggande krav om man ska utfärda ett förbud samtidigt som att andra mindre ingripande åtgärder ska ha underkänts, säger Landbrug & Fødevarers chefsjurist Charlotte Bigum Lynæs.

Lantbrukarorganisationen reagerar på att de – i sig tillåtna – pesticider som kommunen funnit spår av i vattnet inte är sådana som numera används i jordbruket. De halter som uppmätts ligger inte heller över gränsvärdena.

– När det rör sig om växtskyddsmedel som inte längre används och dessutom inte i den mängd att gränsvärden överskrids, kommer förbudet varken att göra från eller till, menar Charlotte Bigum Lynæs.

Beslut tros dröja

En av lantbrukarna har erbjudit kommunen ett femårigt avtal om uppehåll med pesticider. Kommunen har avvisat erbjudandet, men lantbrukaren vill å sin sida inte skriva på ett avtal utan tidsbegränsning.

Fram till att en överprövning har skett kommer lantbrukarna att kunna fortsätta använda växtskyddsmedel som tidigare. Överklagandenämndens beslut väntas dröja i minst ett år.

Relaterade artiklar

Till toppen