Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 25 november 2018

Lantbrukaren kläms mellan handeln och industri

Den svenska livsmedelskedjan är ett typexempel på att enskilda lantbrukare och andra mindre producenter har liten marknadsmakt, klämda mellan den starkt koncentrerade handeln och en industri med internationella förgreningar.

 Kampen om butikshyllorna.
Kampen om butikshyllorna. FOTO: Mostphotos

Den svenska dagligvaruhandeln har en oligopolliknande struktur med en marknadskoncentration som är betydligt högre än i många andra europeiska länder. Marknadsledande Ica har som framgår av uppgifterna intill en marknadsandel på över 50 procent.

Centraliserade inköp

Historiskt har Ica och Coop haft stora andelar och lagt beslag på attraktiva butikslägen. Axfood och Bergendahls har också lång närvaro på marknaden. Det var först i början av 2000-talet som den etablerade handeln i Sverige utmanades av lågpriskedjorna Lidl och Netto.

Utöver den starka marknadskoncentrationen är dagligvaruhandelns centraliserade inköp ett hinder för bönder och mindre livsmedelsproducenter i kampen om utrymmet på butikshyllorna.

Svårare efter EMV

Icas affärsmodell bygger på idén om fria handlare i samverkan med ett relativt sett större lokalt inflytande över sortimentet, medan övriga aktörer i hög grad samordnar inköpen till butikerna. Det gäller inte minst den renodlade lågprishandeln – inköp av stora volymer stärker möjligheten att pressa priset.

Den starka framväxten av egna märkesvaror, EMV, är ytterligare en faktor som har bidragit till att det har blivit svårare för mindre leverantörer att konkurrera. Med EMV har handelskedjorna blivit konkurrenter även till leverantörsledet.

Många delbranscher

Den svenska livsmedelsindustrin är inte homogen, utan består av hela 37 olika delbranscher. En stor andel av de sammanlagt 4 600 företagen är små både till omsättning och till antalet anställda.

Men det är de stora och ofta multinationella livsmedelsproducenterna som med sina varumärken helt dominerar scenen, vilket ger dem betydande marknadsmakt med en stark förhandlingsposition mot handelsledet.

Handelns motstånd

Det är mot den bakgrunden man ska se dagligvaruhandelns motstånd mot idéer om att även jättar som Arla, Coca-Cola och Unilever ska omfattas av en EU-lag om skydd mot otillbörliga affärsmetoder.

Fakta: Livsmedelshandeln

· Under 2017 uppgick den totala försäljningen av livsmedel och drycker i Sverige till 281 miljarder kronor.

· De sex största kedjorna på den svenska dagligvarumarknaden omsatte tillsammans 263 miljarder kronor.

· Försäljningen hos Ica, Axfood, Coop, Bergendahls, Lidl Sverige och Netto motsvarade cirka 90 procent av den totala livsmedelshandeln i Sverige.

Dagligvaruförsäljningen per företag, miljarder kronor:

Ica, 133

Coop, 48

Axfood, 45

Bergendahls, 20

Lidl Sverige, 12

Netto, 6

Källor: SCB, Dagligvarukartan 2018 – DLF, Delfi och HUI Research

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen