Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 14 mars 2019

Lantbrukarna förlorade i Slussenmålet

Tvisten mellan 1 100 markägare och Stockholm stad om ersättningsnivån i det så kallade Slussen-målet har avgjorts i Mark- och miljödomstolen.

Beslutet innebär att lantbrukarna får sammanlagt omkring 40 miljoner kronor, betydligt mindre än deras krav på 350 miljoner.

 Miljö- och markdomstolen har avgjort ersättningsnivån i det så kallade Slussen-målet.
Miljö- och markdomstolen har avgjort ersättningsnivån i det så kallade Slussen-målet. FOTO: Perboge/Istock

Bakgrunden till fallet är att vattennivån i Mälaren kommer att höjas i samband med bygget av nya Slussen. Lantbrukarna som drabbas av vattenhöjningen på sina marker krävde 350 miljoner kronor i ersättning, medan Stockholms stad tyckte att 35 miljoner var mer rimligt.

Nu har Mark- och miljödomstolen tagit beslut angående ersättningsnivån. Av de 21 lantbrukare som krävt ersättning får 17 av dem ersättning, medan fyra blir utan pengar. Den sammanlagda nivån på ersättningen ligger nära den summa som staden tidigare godkänt, ungefär 40 miljoner kronor.

Olika bedömning av ersättningsnivån

Differensen i ersättningsanspråk beror bland annat på olikheter i bedömningen av avkastning på lågt liggande marker och värdet av dessa. Enligt lantbrukarna blir hela fält kring den odlingsbara ytan också obrukbara till dess att allt är torrlagt, medan staden anser att bönderna överdriver risken för vattenfylld mark.

 Bakgrunden till fallet är att vattennivån i Mälaren kommer att höjas i samband med bygget av nya Slussen.
Bakgrunden till fallet är att vattennivån i Mälaren kommer att höjas i samband med bygget av nya Slussen. FOTO: Roland Magnusson/Istock

– Den här beräkningsmodellen bygger på otaligt många observationer och fakta så den är väldigt omfattande. Och vi tror att det här är det mest rättvisa sättet att beräkna hur stor påverkan den här nya regleringen har, sade Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Slussen hos Stockholm stad, i en tidigare intervju med Land Lantbruk.

Sammanfattning av Mark- och miljödomstolens beslut

– Mark- och miljödomstolen har vid prövningen av ersättningsanspråken funnit att Stockholms kommuns beräkningsmodell är omgärdad med sådana marginaler att den ger tillräcklig ersättning för att ingen sakägare ska underkompenseras.

– Mark- och miljödomstolen har vidare prövat om ersättningen för skadorna på varje fastighet är tillräckligt hög. Även vid denna prövning har domstolen funnit att marginalerna medför att ingen enskild lantbrukare vars ersättningsanspråk nu är föremål för prövning underkompenseras.

– Slutligen har domstolen ansett att det inte är visat att ersättning för annan skada ska utgå för förluster som lantbrukare gjort gällande uppstår i potatisverksamhet och vid inkalvning av kvigor.

– Sammanfattningsvis har alltså mark- och miljödomstolen dömt ut den ersättning som Stockholms kommun har erbjudit.

LÄS MER: Mälarbönder kämpar för rätt ersättningLÄS MER: Här finns alla tidigare artiklar i ämnet samlade

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen