Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 24 mars

Lär dig gödsla på bästa sätt

Genom att testa mineralgödselspridaren inför vårbruket och kan man både spara pengar och få en bättre skörd. Att ha koll på gödselmedlens kvalitet och få till en bra spridning av mineralgödsel i fält kan ha stor betydelse för odlingsekonomin.

 Med hjälp av backar i fält kan man se hur jämnt gödselspridaren sprider gödseln.
Med hjälp av backar i fält kan man se hur jämnt gödselspridaren sprider gödseln. FOTO: Christer Johansson

– Beroende på gröda så kan det skilja 100-200 kilo per hektar i skörd mellan ett bra och mindre bra spridningsresultat, säger Christer Johansson på Jordbruksverkets rådgivningsenhet.

  • Få ut max

Inte minst efter förra årets torka och de kraftiga prishöjningarna på mineralgödsel kan det vara extra angeläget att optimera sin spridning.

– Det gäller ju att få ut det optimala särskilt när det är en högre kostnad. Hamnar gödseln på fel ställe så påverkas både ekonomi och miljö.

Serva gödselspridaren

Det första som bör göras är att gå igenom gödselspridaren och se till att den är servad och har en god funktion.

– Ställ in grundinställningarna så att spridartallrikarna har rätt höjd, att de roterar jämnt i rätt varvtal och att tiltningen är ställd korrekt, säger Per-Anders Algerbo på forskningsinstitutet RISE.

Titta på tabeller

Sedan kan man gå in på spridartillverkarnas hemsidor och titta i deras spridartabeller. Där kan man se vilka inställningar av gödselspridaren som rekommenderas för olika gödselmedel och göra de specifika inställningarna för det gödselmedel man har.

Tips: Så gödslar du optimalt

Se till att spridaren är genomgången, servad och har rätt grundinställningar.

Titta i spridartilverkarnas spridartabeller vilka inställningar som gäller för gödselmedlet du ska använda.

Ställ in spridaren efter rekommendationerna.

Testa hur spridaren sprider gödselmedlet i fält.

Källa: Per-Anders Algerbo

– Saknas det för aktuellt gödselmedel till den spridaren man har, då får man kanske skaffa testutrustning, testa gödselmedlet själv och göra en jämförelse med spridartillverkarnas spridartabeller utifrån de egenskaper man har testat för.

Med ett enkelt testkit kan man mäta volymvikt, hårdhet och storleksfördelning i gödselmedlet.

Testa spridaren

Det bästa är testa hur gödselspridaren sprider det aktuella gödselmedlet i praktiken. Genom att sätta ut backar i fält kan man se hur mycket gödning som landar i dem när man sprider och hur mängden skiljer sig mellan backarna.

– Det ska ju helst inte vara någon variation alls. Variationskoefficienten bör ligga under 15. Över det bör man titta på vad som händer och sker och hur man kan förbättra inställningarna.

Kan vara sämre

Inför årets odling har en del lantbrukare satsat på billigare gödselmedel. De kan ha sämre spridningsegenskaper.

– Är man lite om sig och kring sig, så kan man sprida ett dåligt gödselmedel tillräckligt bra, eller väl så bra som ett som sägs ha bra fysikaliska egenskaper, om man bara testar det ute i fält, säger Per-Anders Algerbo.

Fakta: Gödselspridare

Ligger man under 15 procent i variationskoefficient anses det acceptabelt och 10 procent bra vid testkörning av spridare i fält.

När man ligger över 20 procent brukar man se skillnaden i grödan med blotta ögat.

Risken för liggsäd ökar och proteinkvaliteten kan försämras vid ojämn spridning.

Vid för hög giva ökar också risken för utlakning framför allt på lättare jordar.

De fysikaliska egenskaperna på gödseln är viktig för att nå ett bra spridningsresultat.

Rätt inställning på spridaren gör både nytta för ekonomin och miljön.

Källa: Christer Johansson, Jordbruksverket

Vill man ha hjälp med att optimera sin spridning så erbjuder Greppa näringen gratis rådgivning där både gödselspridaren och gödselmedel testas. Utifrån det får man rekommendationer för hur spridaren ska ställas in. Det utförs ett 40-tal sådana per år.

– Har man möjlighet att testa sin spridare så ska man definitivt ta tillfället i akt för oftast blir det ett bättre resultat efter testet. Och skulle spridaren göra ett bra resultat från början så får man ett ok att den gör ett bra jobb, säger Christer Johansson.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen