Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 15 december 2017

Leve det kloka och pragmatiska Finland

Vi i Sverige borde vända våra blickar österut lite oftare, och följa våra grannar Finland på flera punkter.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Finland har värnat sitt lantbruk och sin självförsörjning, skriver ledarskribenten.
Finland har värnat sitt lantbruk och sin självförsörjning, skriver ledarskribenten.

I förra veckan firade vårt östra grannland 100 år som självständig nation. Finland förtjänar att äras och hedras, inte minst för sitt kloka sätt att hantera landsbygden och de gröna näringarna.

Många svenska lantbrukare sneglar gärna västerut, mot Danmark. Men stora delar av det svenska lantbruket borde egentligen ha mer gemensamt med Finland. Mycket är likartat i fråga om struktur och klimat. Men Finland och Sverige gjorde delvis olika vägval vid förhandlingarna inför EU-inträdet 1995 och även senare – lyckosamt för finländsk landsbygd och lantbruk, mindre lyckosamt för landsbygden i Sverige.

I en mastersuppsats i statskunskap från i fjol analyserar Kristin Petersson skillnaderna, som visade sig redan vid EU-inträdet. Finland arbetade för kompensation för konkurrensnackdelar på grund av det kärva klimatet och man ville ha rätt till nationella producentstöd. Sverige prioriterade att få behålla nationella särregler för djurskydd och miljö.

Med andra ord var Sverige angeläget om att ha kvar högre kostnader för det egna lantbruket, medan Finland värnade sitt lantbruk och sin självförsörjning. För till skillnad från hos svenskarna lever minnena av krig och matbrist fortfarande kvar hos finländarna. Den erfarenheten är bara några få generationer bort på andra sidan Östersjön.

Och trots att svenskt jordbruk stadigt har backat har Sverige fortsatt att arbeta för minskade stöd till näringen.

På liknande sätt har det varit när EU:s vattendirektiv infördes i nationell lagstiftning. Finland valde rådgivning, modell Greppa näringen, och miljöersättningar till lantbruket för att nå målet renare vatten. Landet har också slagit in på en annan väg när det gäller de enskilda avloppen. Husägare ska bara behöva investera i en ny avloppsanläggning när det verkligen behövs. De ska inte tvingas till kostsamma investeringar om utsläppen är försumbara. Och äldre med låg pension ska inte drivas från hus och hem för att de inte kan bekosta en ny anläggning.

Sådana hänsyn tas inte i Sverige, där myndigheterna styr enväldigt över vattendirektivet utan politisk inblandning. Länge leve det klokt och pragmatiskt styrda Finland. Grannlandet borde tjäna som efterföljansvärt föredöme också för svenska politiker.

Relaterade artiklar

Till toppen