Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 22 maj 2018

Livsmedelsförsörjning vid kris lyfts till riksnivå

Sveriges livsmedelsförsörjning i freds- och eventuell framtida krigstid är en fråga som LRF lyfter på ett seminarium i riksdagen under tisdagen.

FOTO: Istock

Under tisdag eftermiddag håller LRF ett seminarium för riksdagsledamöter på beredskapskansliet. Seminariumet hålls under temat Svenska livsmedel – en beredskapsfråga. Bakgrunden är att Sverige behöver höja sin beredskap, såväl generellt som när det gäller livsmedelsförsörjning.

Beredskapsbroschyr delades ut

Redan under måndagen delades en broschyr, ”Om krisen eller kriget kommer” ut, när MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, anordnade Krisberedskapsveckan. Broschyren är tänkt att öka såväl insikt som förmåga att agera vid allvarliga kriser.

Stor utmaning

Läget vid en kris kan bli en stor utmaning, eftersom hälften av den konsumerade maten, mätt i värde, är baserad på import. I princip, framhåller LRF så är vi beroende av att importera mycket kött och grönsaker, samtidigt som vi är självförsörjande på i stort sett enbart morötter, mjöl och socker.

En av föredragshållarna under seminariet är Thomas Bertilsson, näringspolitisk chef på LRF, som tecknar en bild av läget i den svenska primärproduktionen och även talar om hur självförsörjningen skulle kunna ökas. Från politiskt håll deltar Magnus Oscarsson, kristdemokratisk riksdagsledamot, samt Monica Haider, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Ökad självförsörjning

En fråga som tas upp är att Sveriges bönder i början av 90-talet producerade 75 procent av Sveriges livsmedel, men nu har självförsörjningsgraden minskat till 50 procent. Enligt LRF ä det möjligt att öka självförsörjningen till 80 procent, samma nivå som Finland har idag.

För att komma tillrätta med detta bör den svenska exporten av mat öka i fredstid, samtidigt fom fler kommuner bör upphandla svenskt, befintliga livsmedelsföretag bör stärkas, mer åkermark odlas upp och en ökning ske när det gäller ny teknik och innovationer.

LÄS OCKSÅ: Lantbrukare: Sverige dåligt rustat för kris

Relaterade artiklar

Till toppen